W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenia dot. ochrony środowiska - rok 2010

XML

OGŁOSZENIE GGPPiOŚ 7624-28/10

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227), podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zn.GGPPiOŚ 7624-28/10 z dnia 05.11.2010 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: sortowaniu odpadów

OGŁOSZENIE GGPPiOŚ 7624-25/10

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227), podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zn. GGPPiOŚ 7624-25/10 z dnia 20.09.2010 r. dla przedsięwzięcia polegającego na:rozbudowie ulicy Żwirowej  w Rawiczu wraz z odwodnieniem i oświetleniem na dz. o nr ewid. gruntu: 979/2, 979/4, 991/7, 1045/4,

OGŁOSZENIE GGPPiOŚ 7624-35/10

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz. 1227)Urząd Miejski Gminy Rawicz – Wydział Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska informuje o: wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowie oczyszczalni ścieków, budowie 4 kurników, rozbudowie budynku warsztatowego

OGŁOSZENIE GGPPiOŚ 7624-40/09/10

Zgodnie  art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227), Burmistrz Gminy Rawicz informuje o wydaniu  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zn.  GGPPiOŚ 7624-40/09/10 z dnia 12.10.2010 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie turbiny wiatrowej  o mocy 0,9 MW na działce o nr ewid. grunt 667, obręb Słupia Kapitulna, gm. Rawicz”

OGŁOSZENIE GGPPiOŚ 7624-26/10

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227), podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zn.GGPPiOŚ 7624-26/10 z dnia 22.09.2010 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie zakładu złotniczo-jubilerskiego

OGŁOSZENIE GGPPiOŚ 7624-19/10

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227), podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zn.GGPPiOŚ 7624-19/10 z dnia 16.09.2010 r. dla przedsięwzięcia polegającego na:„Przebudowie  drogi gminnej, ulicy Staszica w Rawiczu wraz z jej odwodnieniem”

Zawiadomienie GGPPiOŚ 7624-25/10

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art.  74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227)  z dnia  informuję strony postępowania, że w dniu 13.09.2010 r.  zostało wydane postanowienie Burmistrza Gminy Rawicz Zn. GGPPiOŚ 7624-25/10 o braku obowiązku  przeprowadzenia

OGŁOSZENIE GGPPiOŚ 7624-23/10

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227), podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zn.GGPPiOŚ 7624-23/10 z dnia 08.09.2010 r.

OGŁOSZENIE GGPPiOŚ 7624-18/10

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227), podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zn.GGPPiOŚ 7624-18/10 z dnia 19.08.2010 r. dla przedsięwzięcia polegającego na:  „„Przebudowie  drogi gminnej, ulicy Krótkiej w Sierakowie

Zawiadomienie GGPPiOŚ 7624-25/10

Na podstawie  art. 61 § 4 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z  art. 75 ust. 3 ustawy  z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Wydział Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 12.08.2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w związku z wnioskiem Agencji Budowlanej KALDO- Paweł Jędraś, ul. Antonińska 6, 64-100 Leszno działającego w imieniu i na rzecz Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz o zmianę  decyzji