W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenia - rok 2011

XML

Obwieszczenie GGPPiOŚ.6733.26.2011

zawiadamiam, że na skutek uchylenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie zaskarżonej decyzji Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 24 sierpnia 2011r., zostało podjęte dalsze postępowanie administracyjne, w celu ustalenia dla ENEA Operator Sp. z o.o. lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie energetycznej sieci kablowej niskiego napięcia w miejscowości Sierakowo, w rejonie ul. Czeladniczej i Leśnej, na terenie działek o nr ewid. 27/2 (część), 468 (część), 44/8 (część), 44/37 (część), 354/6 (część), 352/9 (część), 324/4 (część), 353/2 (część), 47/11 i 47/9 (część) - obręb Sierakowo, gmina Rawicz.

Obwieszczenie zn: GGPPiOŚ. 6733.45.2011

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV, budowie linii kablowej nn 0,4 kV oraz budowie stacji transformatorowej na działkach nr 1222, 227/1, 224/1, 223/1, 222/1, 217/1, 216/3, 211/2, 210/2, 201/1, 202/2, 203/2, 203/1, 204/1, 195, 145/1, 145/2, 145/3, 227/12, 1263/16, 1263/15, 1263/10 położonych w rejonie ulicy Śląskiej, Działkowej i Bocianiej w Masłowie.

Obwieszczenie Starosty Rawickiego

zawiadamiam, że w dniu 13 stycznia 2011 r. została wydana decyzja nr 597/11 zn. AB.6740.444.2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn."Rozbudowa ulicy Wzgórze w Sierakowie wraz z odwodnieniem" na działkach: - o numerach ewidencyjnych gruntu 352/9, 483, 350/7, 347/7, 349/16, 350/6, 324/3 (po podziale 324/5, 324/8), 324/4 (po podziale 324/6, 324/7, 324/9), 329 (po podziale 329/1,329/2), 330 (po podziale 330/1, 330/2), 332/4 (po podziale 332/6, 332/7), 339/3 (po podziale 339/5, 339/6), 477 (po podziale 477/1, 477/2), 348/1 (po podziale 348/6, 348/8),348/4 (po podziale 348/5, 348/7), 337/4 (po podziale 337/9, 337/8), 337/2 (po podziale 337/6, 337/7), 338/2 (po podziale 338/3, 338/4) położonych w obrębie Sierakowo.

Obwieszczenie GGPPiOŚ. 6733.44.2011

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie energetycznej sieci kablowej nn w rejonie ul. Podzamcze i Królowej Jadwigi w Rawiczu, gm. Rawicz.

Obwieszczenie GGPPiOŚ. 6720.1.2011

ogłaszam o przystąpieniu do opracowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie GGPPiOŚ. 6733.41.2011

zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe prowadzone z wniosku Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie budynku kotłowni oraz zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia socjalne, na terenie części działki o nr ewid. 355/3, obręb Sierakowo (rejon ul. Leśnej - teren Strzelnicy Sportowej).

Obwieszczenie zn: GGPPiOŚ. 6733.43.2011

zawiadamiam, że Pani Wanda Dworak, Pan Dworak oraz Państwo Podlascy, będący stronami w toczącym się postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dz 125 na działkach nr 1567, 2931/6, 2962, 1380/1, 1289/2, 1289/6, 1290/1, 1295/2, 2846, 2844 położonych w rejonie ulic Kmicica i Targowej w Rawiczu, złożyli w dniu 08.12.2011r. pisma, w którym nie wyrażają zgody na budowę wyżej wymienionej sieci gazowej na działkach odpowiedni o nr 1290/1 i 1289/2, obręb Rawicz.

Obwieszczenie GGPPiOŚ.7321-1/06-11

Ogłaszam o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów sportu i rekreacji, terenów leśnych i terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Sierakowie, gmina Rawicz, wymagającego udziału społeczeństwa

Obwieszczenie zn: GGPPiOŚ. 6733.43.2011

zawiadamiam, że Państwo Lis, będący stronami w toczącym się postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dz 125 na działkach nr 1567, 2931/6, 2962, 1380/1, 1289/2, 1290/1, 1295/2, 2846, 2844 położonych w rejonie ulic Kmicica i Targowej w Rawiczu, złożyli w dniu 01.12.2011r. pismo, w którym nie wyrażają zgody na budowę wyżej wymienionej sieci gazowej na działce nr 1380/1, obręb Rawicz.

Obwieszczenie zn: GGPPiOŚ. 6733.43.2011

zawiadamiam, że omyłkowo nie wpisano działki nr 1289/6 (obręb Rawicz) w treści Obwieszczenia zn: GGPPiOŚ.6733.43.2011 z dnia 28.11.2011r., w którym zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dz 1254 na działkach nr 1567, 2931/6, 2962, 1380/1, 1289/2, 1290/1, 1295/2, 2846, 2844 położonych w rejonie ulic Kmicica i Targowej w Rawiczu