W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenia dot. ochrony środowiska - rok 2011

XML

Zawiadomienie GGPPiOŚ.6220.22.2011.KG

informuję strony postępowania, że w dniu 15.12.2011 roku zostało wydane postanowienie Burmistrza Gminy Rawicz zn. GGPPiOŚ.6220.22.2011.KG o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na: Budowie ścieżki pieszo-rowerowej Rawicz-Sarnówka -etap III

Ogłoszenie GGPPiOŚ 7624-02/10/11

informuję o podjęciu decyzji Burmistrza Gminy Rawicz o odmowie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zn.GGPPiOŚ 7624-02/10/11 z dnia 20.10.2011 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: Zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na indycznik na działce o nr ewid. gruntu 631, obręb Słupia Kapitulna zn. sprawy GGPPiOŚ 7624-2/10/11

O G Ł O S Z E N I E GGPPiOŚ.6220.18.2011 r.

Burmistrz Gminy Rawicz informuje o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zn.GGPPiOŚ.6220.18.2011.KG z dnia 27.10.2011 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie części wiaty warsztatowej na potrzeby punktu wymiany opon z zapleczem socjalnym na działce nr 491 w miejscowości Sierakowo, ul. Leśna 30, 63-900 Rawicz

OGŁOSZENIE GGPPiOŚ.6220.13.2011.KG

Zgodnie  art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227), Burmistrz Gminy Rawicz informuje o wydaniu  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zn.  GGPPiOŚ.6220.13.2011.KG z dnia 14.09.2011 r. dla przedsięwzięcia polegającego na:  Przebudowie  i zmianie sposobu użytkowania części gospodarczej budynku  jednorodzinnego

Obwieszczenie GGPPiOŚ.6220.15.2011.KG

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zn. GGPPiOŚ.6220.15.2011.KG z dnia 30.09.2011 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: Zmianie sposobu użytkowania budynku kamieniarskiego na zakład zbierania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie dz. nr 228/1, obręb Dębno Polskie, ul. Rawicka 1

Ogłoszenie GGPPiOŚ.6220.17.2011.KG

podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zn.GGPPiOŚ.6220.17.2011.KG z dnia 14.09.2011 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie promenady wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Świętojańskiej do skrzyżowania z ul. Czeladniczą w Sierakowie, gm. Rawicz wraz z budową infrastruktury towarzyszącej

Ogłoszenie GGPPiOŚ.6220.16.2011.KG

podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zn.GGPPiOŚ.6220.16.2011.KG z dnia 14.09.2011 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie ul. Świętojańskiej od skrzyżowania z ul. Simoniego na odcinku ok. 800 m oraz budowa drogi wewnętrznej od ul. Świętojańskiej do ul. Leśnej w Sierakowie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej"

Zawiadomienie GGPPiOŚ.6220.17.2011.KG

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art.  74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)  informuję strony postępowania, że w dniu 07.09.2011 roku  zostało wydane postanowienie

Zawiadomienie GGPPiOŚ.6220.16.2011.KG

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art.  74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)  informuję strony postępowania, że w dniu 06.09.2011 roku  zostało wydane postanowienie

Zawiadomienie GGPPiOŚ.6220.17.2011.KG

Na podstawie  art. 61 § 4 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tj. Dz. U. z 2000 Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z  art. 75 ust. 3 ustawy  z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Wydział Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 12 sierpnia 2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne