W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenia dot. ochrony środowiska - rok 2014

XML

Ogłoszenie GGPPiOŚ.6220.5.2014.KG

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r. poz. 1235) informuję o: wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

Ogłoszenie GGPPiOŚ.6220.9.2014.KG

Zgodnie z art. 85 ust. 3 z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227), podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zn.GGPPiOŚ.6220.9.2014.KG z dnia 26.06.2014 r. dla przedsięwzięcia polegającego na:

Obwieszczenie GGPPiOŚ.6220.4.2013.KG

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U.z 2013 roku, poz. 1235) zawiadamiam społeczeństwo, że Burmistrz Gminy Rawicz wydał w dniu 20.05.2014 r. decyzję zn. GGPPiOŚ.6220.4.2013.KG umarzającą postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Obwieszczenie GGPPiOŚ.6220.4.2014.KG

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U.z 2013 roku, poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania oraz podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zn. GGPPiOŚ.6220.4.2014.KG z dnia 14.05.2014 r. dla przedsięwzięcia polegającego na:

Zawiadomienie GGPPiOŚ.6220.4.2014.KG

Na podstawie art. 61 § 4 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013, poz. 267) w związku z art. 64 ust. 1 ust. 3 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam że w dniu 17.04.2014 roku tutejszy organ ponownie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na:

Zawiadomienie WOO-II.4210.0.39.2013.EK

Na podstawie art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 j.t), dalej K.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 j.t. ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania, że postanowienie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża Rawicz nie mogło być wydane w terminie. Ponadto, sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie mogła być załatwiona w terminie.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GGPPiOŚ.6220.4.2014.KG

Na podstawie art. 61 § 4 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013, poz. 267) w związku z art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Wydział Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 28 lutego 2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w związku z wnioskiem Ferm Drobiu Woźniak Sp. z.o.o. Żylice 35a, 63-900 Rawicz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie bazy paliw na terenie Ferm Drobiu WOŹNIAK Sp.z.o.o. w miejscowości Żylice 35a, 63-900 Rawicz.

Ogłoszenie GGPPiOŚ.6220.35.2013.KG

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227), podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zn.GGPPiOŚ.6220.35.2013.KG z dnia 15.01.2014 roku dla przedsięwzięcia polegającego na:

Ogłoszenie GGPPiOŚ.6220.36.2013.KG

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227), podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zn.GGPPiOŚ.6220.36.2013.KG z dnia 17.02.2014 roku dla przedsięwzięcia polegającego na:

Ogłoszenie GGPPiOŚ.6220.26.2012.KG

Zgodnie z art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 1235 ze), podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zn.GGPPiOŚ.6220.26.2012.KG z dnia 12.02.2014 roku dla przedsięwzięcia polegającego na: