W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie GGPPiOŚ.6220.5.214.KG

Burmistrz
Gminy Rawicz

       
Rawicz, dn. 19.02.2015 roku


GGPPiOŚ.6220.5.2014.KG

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 1235) Urząd Miejski Gminy Rawicz - Wydział Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska informuje o: wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w związku z rozszerzeniem wniosku z dnia 10.02.2015 roku w dla przedsięwzięcia polegającego na:

Rozbudowie zakładu przemysłu drzewnego
na dz. o nr ewid. 1970/21, 1970/32, 1970/34, 1970/35
przy ul. Kamienistej w Rawiczu.

1.Postępowanie prowadzone jest na wniosek firmy: EKO-PROJEKT Sp.z.o.o. S.k., ul. Dąbrowskiego 291 B, 60-406 Poznań, działającym w imieniu firmy P.W. PIEPRZYK Sp.z.o.o., ul. Sarnowska 18a, 63-900 Rawicz.
2.Organem właściwym do wydania decyzji jest: Burmistrz Gminy Rawicz.
3.Organami właściwymi do dokonania uzgodnienia w sprawie przed wydaniem decyzji są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu.
4.Informacje o wniosku i raporcie umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Urząd Miejski Gminy Rawicz na stronie:www.bip.rawicz.pl
5.Informuje się o:
- możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w tut. Urzędzie Miejskim Wydział Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz pokój 118 tel. 065 546-54-36 w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki w godz. 8-16, w pozostałe dni w godz. 7-15.
- możliwości składania przez zainteresowanych wniosków i uwag odnośnie planowanego przedsięwzięcia. Uwagi i wnioski można składać w terminie od 20.02.2015 roku -16.03.2015 roku (włącznie) w formie pisemnej, ustnej na adres podany wyżej i elektronicznej umg@rawicz.pl.
6.Uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Burmistrza gminy Rawicz przed wydaniem decyzji.


----------------------------------
Podmiot ogłaszający:
Burmistrz Gminy Rawicz 
63-900 Rawicz
ul. Piłsudskiego 21
tel.(0-65) 546-54-00
REGON 000526950
NIP 699-001-01-17
Wprowadził dane: Katarzyna Staśkiewicz
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Górczak
Data utworzenia: 19-02-2015
Data udostępnienia: 19-02-2015


Powiadom znajomego