W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 9426 artykułów

Przystąpienie Plan Ogólny

08 kwietnia 2024 r. SPIR.6720.1.2024.UB OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Rawicz o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Rawicz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz...

Informacja do publicznej wiadomości

SPIR.6220.1.2024.KG                                           Rawicz, dnia 19.04.2024 r.                                                 Podanie informacji                                         do publicznej wiadomości  Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie,...

Obwieszczenie o wydanej decyzji

                                                                                  Rawicz, dnia 19.04.2024 roku  SPiR.6220.1.2024.KG                                                            O B W I E S Z C Z E N I E              Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego...

Oferta z własnej inicjatywy Bractwo Kurkowe

W związku ze złożeniem przez Bractwo Kurkowe w Rawiczu oferty z własnej inicjatywy dotyczącej dofinansowania zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zamieszczamy do publicznej wiadomości treść oferty. Oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 16.04.2024 r. do 23.04.2024 r. Uwagi do treści oferty można...

Obwieszczenie o wydaniu zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 SPIR.7021.6.3.2024.KG                                         Rawicz, dn. 15.04.2024 roku                                                               O B W I E S Z C Z E N I E            Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 ze zm.), w związku z art. 9...

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o stwierdzeniu wygaśnięcia ostatecznej decyzji

Poznań, 9 kwietnia 2024 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.747.20.2024.LM (IR-III.747.10.2014.3) OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO Na podstawie art. 9q ust. 2 i 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1786 ze zm.) - zwanej dalej: ustawą, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks...

SPIR.6730.1.22.2024.AW -obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla inwestycji pod nazwą „budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5,2MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, na terenie działek o nr ewid. 63/1 i 63/3 położonych w obrębie Żołędnica.

                                                                                 Rawicz, dnia 10-04-2024r. SPiR.6730.1.22.2023.AW                                            O B W I E S Z C Z E N I E             Na podstawie art. 72 ust. 6 oraz art. 3 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego...

Obwieszczenie o wydaniu zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

SPIR.7021.7.2.2024.KG                                               Rawicz, dn. 09.04.2024 roku                                                                                                     O B W I E S Z C Z E N I E        Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2023 roku,...