W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 9368 artykułów

O B W I E S Z C Z E N I E NR 3/7/2023 o wydanej decyzji

Rawicz, dn. 22.08.2023 roku     SPIR.6220.7.2023.KG     O B W I E S Z C Z E N I E  NR 3/7/2023 o wydanej  decyzji     Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 roku, poz.775), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o...

obwieszczenie o podjęciu postępowania i jego zakończeniu SPiR.6733.22.2022.MR dot. budowy wieży radiokomunikacyjnej w Sarnowie

 SPiR.6733.22.2022.MR                                Rawicz, dnia 09.08.2023r.                                         O B W I E S Z C Z E N I E                    Na podstawie art. 10 § 1. i art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2023, poz. 775 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z...

Obwieszczenie z 04.08.2023 r.

Rawicz, dnia 04 sierpnia 2023 r. SPIR.6721.1.2022.UB SPIR.6721.3.2022.UB SPIR.6721.4.2022.UB   OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Rawicz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Powstańców Wlkp., Armii Krajowej, Ceglanej, Tysiąclecia, S. Kamińskiego w...

Zarządzenie Nr 1411/2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych służących opracowaniu pogłębionej diagnozy delimitacyjnej obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Rawicz

ZARZĄDZENIE NR 1411/2023 BURMISTRZA GMINY RAWICZ z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych służących opracowaniu pogłębionej diagnozy delimitacyjnej obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Rawicz Formularz do zbierania uwag i wniosków do pogłębionej diagnozy delimitacyjnej obszaru zdegradowanego i...

Informacja o wykazie nieruchomosci

SPiR.6840.03.2023                                                            Rawicz, 2023-08-08 Działając na podstawie przepisów: art. 4 pkt 9, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ) oraz na podstawie Uchwały Nr LXVI/695/23 Rady Miejskiej Gminy Rawicz...

SPI.6730.1.12.2023.AW - obwieszczenie o wszczęiu postępowania sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej w miejscowości Szymanowo w ulicach Kowalikowej, Słowikowej i drodze publicznej na działce nr ewid. 740/1 i części działek nr ewid. 685, 787/2 położonych w obrębie Szymanowo, gm. Rawicz, powiat rawicki.

SPiR.6733.12.2023.AW                                     Rawicz, dnia 08-08-2023r.                                      O B W I E S Z C Z E N I E                                  o wszczęciu postępowania           w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego                           Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca...

O B W I E S Z C Z E N I E NR 1/13/2023 o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a

SPIR.6220.13.2023.KG                                                             Rawicz, dnia 07.08.2023 roku     O B W I E S Z C Z E N I E  NR 1/13/2023 o  w s z c z ę c i u  p o s t ę p o w a n i a              Na podstawie art. 61 § 4 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz....

obwieszczenie o zakończeniu postępowania SPiR.6733.9.2023 dot. przebudowy hali sportowej przy ul. Przyjemskiego

 SPiR.6733.9.2023.MR                                          Rawicz, dnia 04.08.2023r.                                               O B W I E S Z C Z E N I E                                             o zakończeniu postępowania                  Na podstawie art. 10 § 1. i art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania...

Ogłoszenie wyniku II przetargu

SPiR.7125.08.2022                                  Rawicz, 2023-08-04 Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 )   Burmistrz Gminy Rawicz informuje, że:   1.    na dzień 27 lipca 2023 r. w...

Oferta z własnej inicjatywy KP Rawia

W związku ze złożeniem przez KP Rawia Rawicz oferty z własnej inicjatywy dotyczącej dofinansowania zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zamieszczamy do publicznej wiadomości treść oferty. Oferta podlega wywieszeniu na okres 7 dni, tj. od 01.08.2023 r. do 07.08.2023 r. Uwagi do treści oferty można zgłaszać...

Podanie informacji do publicznej wiadomości

SPIR.6220.8.2023.KG                                                                 Rawicz, dnia 01.08.2023 r.   Podanie informacji do publicznej wiadomości   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...

O B W I E S Z C Z E N I E   NR 3/8/2023 o wydanej decyzji 

SPIR.6220.8.2023.KG                                                           Rawicz, dn. 01.08.2023 roku     O B W I E S Z C Z E N I E   NR 3/8/2023 o wydanej decyzji    Na podstawie art. 10 § 1, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U z 2023, poz. 775 ze zm.) w związku z art. 74...

Z A W I A D O M I E N I E – O B  W I E S Z C Z E N I E   NR 2/7/2023 o  z a k o ń c z e n i u  p o s t ę p o w a n i a

SPIR.6220.7.2023.KG                                                             Rawicz, dnia 28.07.2023 roku   Z A W I A D O M I E N I E – O B  W I E S Z C Z E N I E   NR 2/7/2023 o  z a k o ń c z e n i u  p o s t ę p o w a n i a                Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...