W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Podatek rolny - osoby fizyczne

Informacja podatkowa IR-1 on-line

Kliknij aby przygotować i złożyć swoją informację na podatek rolny w 5 minut.rolnyMiejsce załatwienia sprawy:

Wydział Finansowo-Budżetowy Zespół Podatków i Opłat Lokalnych

Wymiar:

 • starszy inspektor Beata Witczak, bwitczak@rawicz.eu, tel. (65) 616 49 83 wew. 420
 • starszy inspektor Agnieszka Bagińska, a.baginska@rawicz.eu, tel. (65) 616 49 83 wew. 515
 • inspektor Mariola Proć, m.proc@rawicz.eu, tel. (65) 616 49 83 wew. 420
 • inspektor Adrian Płóciennik, a.plociennik@rawicz.eu, tel. (65) 616 49 83 wew. 455

 

Księgowość:

 • inspektor Dorota Kasprzak, e-mail: d.kasprzak@rawicz.eu, tel. (65) 616 49 83 wew. 415

 Podatnicy

Podatek płacą:

 1. właściciele,
 2. posiadacze samoistni,
 3. użytkownicy wieczyści,
 4. posiadacze gruntów, które są własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
  • wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego albo
  • jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów, które wchodzą w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub są w zarządzie Lasów Państwowych. W tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych.
 5. dzierżawcy gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w całości lub części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

 

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik objął grunt: na własność, w samoistne lub zależne posiadanie, lub w wieczyste użytkowanie.

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć powyższe okoliczności.

Czynności i dokumenty

Podatnicy składają organowi podatkowemu (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta), właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, sporządzone na formularzach (wg wzoru określonego przez gminę):

 • osoby fizyczne - informacje o gruntach w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności, które uzasadniają powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub od zaistnienia zdarzenia, które powoduje zmianę wysokości opodatkowania,

Jeżeli grunty są współwłasnością (znajdują się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej, bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej - osoba fizyczna składa deklarację na podatek rolny oraz opłaca podatek na zasadach, które obowiązują osoby prawne. W tym przypadku osoba fizyczna nie otrzyma decyzji (nakazu płatniczego) z ustaloną wysokością podatku.

Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników, którzy korzystają ze zwolnień i ulg [1].

Stawki podatku

 1. dla gruntów gospodarstwa rolnego - równowartość pieniężna 2,5 q żyta (od 1 ha przeliczeniowego),
 2. dla pozostałych gruntów rolnych, które podlegają podatkowi rolnemu - równowartość pieniężna 5 q żyta (od 1 ha),

obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

 

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, które stanowią własność lub znajdują się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Przeliczniki powierzchni użytków rolnych zostały określone w ustawie o podatku rolnym [2]. Jeżeli nie można ustalić przelicznika powierzchni użytków rolnych [3], przyjmuje się, że 1ha fizyczny odpowiada 1ha przeliczeniowemu.Przedmiot opodatkowania

Opodatkowane są użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza.

Kiedy i jak płaci się podatek

Osoby fizyczne płacą podatek w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego do:

 • 15 marca
 • 15 maja
 • 15 września
 • 15 listopada

Podatek płatny jest przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego, znajdujący się na decyzji podatkowej lub poprzez EBOI (posiadając profil zaufany)

 Informacje dodatkowe
                              
            Numery obrębów obowiązujących w Gminie Rawicz

nr obrębów
pinezka   Broszura informacyjna przygotowana przez Ministerstwo Finansów dotycząca wypełniania informacji na podatek rolny

pinezka    Przedmioty opodatkowania zwolnione z podatku


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.  z 2020 poz. 333)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny

Załączniki

Powiadom znajomego