W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Zwolnienie w podatku rolnym z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego/ z tytułu powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego

Zwolnienie w podatku rolnym z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego/ z tytułu powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnegoMiejsce załatwienia sprawy:

Wydział Finansowo-Budżetowy Zespół Podatków i Opłat Lokalnych

starszy inspektor Beata Witczak, pokój 12, tel. (65) 616 49 83 wew. 420

starszy inspektor Agnieszka Bagińska, pokój 11, tel. (65) 616 49 83 wew. 515

inspektor Mariola Proć, pokój 12, tel. (65) 616 49 83 wew. 420

inspektor Adrian Płóciennik, pokój 21, tel. (65) 616 49 83 wew. 455

            Zgodnie z art. 12, ust. 1, pkt 4 zwalnia się od podatku rolnego grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha: będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży, będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste oraz wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie.

            Okres zwolnienia wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie w drodze umowy. 

            Zwolnienia nie stosuje się jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.

            Po upływie okresu zwolnienia, stosuję się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%.

            Zwolnienie i ulga stanowią pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9)

Wymagane dokumenty:

–       uzasadniony wniosek o zwolnienie w podatku rolnym z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub z tytułu powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego

–       oświadczenie o wiodącej działalności wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc publiczną

–       oświadczenie dla podmiotów ubiegających się o pomoc de minimis w rolnictwie

–       formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie

Opłaty: Nie pobiera się

Czas oczekiwania: Organ wydaje decyzję nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku szczególnie skomplikowanym - nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Postawa prawna: art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2023 r. poz. 2383)

 

Załączniki

Powiadom znajomego