W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro do 31 grudnia 2020 r.

XML

BZPF.2710.34.2019 Utwardzenie działek budowlanych nr 1105/51, 1863/5 w Rawiczu

UWAGA: W dniu 25 września 2019 roku zamieszczono informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na utwardzeniu z kostki brukowej nawierzchni działek  budowlanych nr 1105/51, 1863/5 w Rawiczu stanowiących dojazd do garaży na długości odcinka 126,25m i powierzchni utwardzeń,...

UNIEWAŻNIONE BZPF.2710.33.2019 Budowa strzelnicy sportowo - kulowej w Sierakowie

UWAGA: W dniu 27.09.2019 roku zamieszczono zawiadomienie ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnieniu postępowania) UWAGA: W dniu 24.09.2019 roku zamieszczono zawiadomienie o unieważnieniu postępowania UWAGA: Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 23 września 2019 roku do godz.: 13:00 nie...

BZPF.2710.31.2019 Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Rawicz

UWAGA: W dniu 16.09.2019 roku zamieszczono informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, ulic, placów, parkingów oraz przystanków autobusowych polegających m. in. na odśnieżaniu, zwalczaniu gołoledzi i śliskości zimowej, usuwaniu błota...

BZPF.2713.26.2019 Nabór na stanowisko instruktora szkoleń w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” w Gminie Rawicz.

Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1968 ze zm.) Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.  Nabór na stanowisko instruktora szkoleń w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych...

BZPF.2713.21.2019 "Zakup i dostawa 12 sztuk komputerów przenośnych na potrzeby realizacji szkoleń w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” w Gminie Rawicz

Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1968 ze zm.) Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. Zakup i dostawa 12 sztuk komputerów przenośnych na potrzeby realizacji szkoleń w ramach projektu...

BZPF.2710.28.2019 Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowy dróg gminnych

UWAGA: W dniu 09.08.2019 roku zamieszczono informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Przedmiotem zamówienia są usługi projektowe polegające na opracowaniu dokumentacji projektowych na przebudowy dróg gminnych, w ramach niżej określonych części: CZĘŚĆ 1 – Przebudowa drogi gminnej Zielona Wieś na odcinku o długości 380 m od...

BZPF.2710.29.2019 Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków majątkowych oraz częściowo spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu podpisanych umów kredytowych

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków majątkowych oraz częściowo spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu podpisanych umów kredytowych. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: ...

BZPF.2710.27.2019 - Kompleksowe pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Rewitalizacja Rynku i deptaków na ulicach: Wojska Polskiego i 17 Stycznia w Rawiczu - ETAP 1 - Rewitalizacja Rynku w Rawiczu

UWAGA: W dniu 01.08.2019 roku zamieszczono: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. UWAGA: W dniu 19.07.2019 roku zamieszczono informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie przez Wykonawcę (INSPEKTORA NADZORU) kompleksowego  pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego przy...

BZPF.2710.25.2019 Budowa schroniska dla bezdomnych psów z terenu Gminy Rawicz - etap II

UWAGA: W dniu 26.07.2019 roku zamieszczono informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. UWAGA: W dniu 24.07.2019 r.  zamieszczono wyjaśnienie nr 1 do SIWZ - odp. na zapytania. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie 20 kojców dla bezdomnych psów z terenu Gminy Rawicz (etap II budowy schroniska) realizowane w...

BZPF.2710.23.2019 Przebudowa drogi gminnej w Konarzewie wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap II (budowa drenażu w ciągu drogi gminnej)

UWAGA: W dniu 04.07.2019 roku zamieszczono informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. UWAGA: W dniu 01.07.2019 roku zamieszczono wyjaśnienie nr 1 do SIWZ (zmiana treści SIWZ). Termin składania ofert nie ulega zmianie. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie instalacji drenażu w ciągu drogi gminnej o nr ewid....

BZPF.2710.21.2019 Zakup biletów miesięcznych dla uczniów oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Rawicz do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020

UWAGA: W dniu 26.06.2019 roku zamieszczono informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Przedmiotem  zamówienia jest zakup biletów miesięcznych  dla uczniów dojeżdżających z terenu gminy Rawicz do placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Rawicz, w celu korzystania z usługi przewozów regularnych  osób w krajowym...