Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie IR.6733.100.2017

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Rawicz, dnia 01-12-2017r.
IR.6733.100.2017
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 1073 ze zm.) oraz art.10 §1. i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 1257) zawiadamiam, że na wniosek z dnia  20 października 2017r. spółki
 ENEA Operatora Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58
60-479 Poznań
działającej poprzez pełnomocnika
P. Mateusza Krawczyka
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie linii SN 15 kV  wraz z rurą HDPE i złączem kablowym ZK SN w Rawiczu w rejonie ul. Sarnowskiej, Ceglanej, Tysiąclecia, Kamińskiego, w Szymanowie i Dębnie Polskim w ul. Manewrowej oraz  Rawickiej – na działkach  o nr ewid. 146/1, 146/3 i 146/4 w obrębie Sierakowo, 2913, 2896, 1921/3, 1921/5, 1922/1, 1923/1, 1925/10, 1931/23, 1933/1, 1934/11, 1936/6, 1938/3, 1938/4, 1939/3, 1940/3, 1941/1, 2906, 1915/18, 1915/4, 1915/9, 1915/12, 1915/17, 1917/1, 1915/20, 1918/9, 1918/14, 1918/16, 1919/1, 1913/2, 1905/2, 2905/1, 1884/14, 1903/1, 1906/1, 1902/1, 1899/2, 1898/2, 1895/2, 1893/2, 1891/2, 1890/2, 2923/2, 172/8, 173/3, 173/4, 174, 175/12, 175/13, 2902/4, 2901 i 175/11 w obrębie Rawicz, 1084/1, 1085/2, 1086/5, 1086/8, 1086/10, 1087/1, 1088/3, 15/4, 912, 14/2, 913, 914, 858, 829, 848 i 969 w obrębie Szymanowo, 1089, 229/1, 229/2, 16, 15, 14, 146 i 231/1 w obrębie Dębno Polskie, gm. Rawicz, powiat rawicki.

W oparciu o art. 10 §1. Kodeksu postępowania administracyjnego organ obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania administracyjnego.
W związku z powyższym informuję, że zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz (pok. 119, I piętro – Zespół Planowania Przestrzennego) z zamierzeniem inwestycyjnym Wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dowodowe w przedmiotowej sprawie.
Stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z up. BURMISTRZA
Celina Pilżys - Kosmatka
Naczelnik Wydziału
Inwestycji i Rozwoju

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij