W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenia rok 2021

XML

SPIR.6730.1.247.2021- obwieszenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

                                                                         Rawicz, dnia 31-01-2022r. SPiR.6730.1.247.2021.AW                                     O B W I E S Z C Z E N I E           Na podstawie art. 72 ust. 6 oraz  art. 3 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...

SPIR.6733.34.2021 obwieszczenie o wydaniu decyzji cp

SPIR.6733.34.2021 z dnia 03.02.2022r.  BURMISTRZ GMINY RAWICZ zawiadamia strony postępowania, że na wniosek Pfeifer & Langen Polska S.A reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Justynę Krzemieniecką Gaz Budowa Sp. z o.o.została wydana w dniu 3 lutego 2022r. Decyzja o ustaleniu Lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji...

SPIR.6733.35.2021.BW obwieszczenie o wydaniu decyzji cp

SPIR.6733.35.3031.BW z dnia 26.01.2021r. Obwieszczenie BURMISTRZ GMINY RAWICZ zawiadamia strony postępowania, że na wniosek ENEA Operator Sp. z o. o. reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Łysikowskiego, Burmistrz Gminy Rawicz wydał w dniu 26.01.2022r  decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  na budowie...

SPIR.6730.1.395.2020 obwieszczenie o zakończeniu postępowania

SPIR.6730.1.395.2020.BW z dnia 21.01.2022r. Obwieszczenie  podaję do publicznej wiadomości informację, że zostało zakończone postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Pana Macieja Brumirskiego, reprezentowanego przez Radcę Prawnego Pana Dominika Lewandowskiego, dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych...

SPIR.6733.20.2021.AW-Obwieszczenie o wydanej decyzji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV na terenie części działek o nr ewid. 39/6, 44/2, 49/6, 51, 40/4, 42/5 położonych w obrębie Folwark

SPIR.6733.20.2021.AW                                          Rawicz, dnia 21.01.2022r.                                             O B WIE S Z C Z E N I E Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz.U. z 2021r, poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 10 §1 i art.49 ustawy z...

SPIR.6733.34.2021.BW

SPIR.6733.34.2021 z dnia 17.01.2022 Obwieszczenie dotyczące  zawiadomienia stron, że zostało zakończone postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek wniosek Pfeifer & Langen Polska S.A reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Justynę Krzemieniecką Gaz Budowa Sp. z o.o. dla inwestycji polegającej na budowie stacji gazowej w/c Q=700...

SPIR.6733.35.2021.BW

SPIR.6733.35.2021 z dnia 10.01.2022r. Obwieszczenie dotyczące zawiadomienia stron postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek ENEA Operator Sp. z o. o. reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Łysikowskiego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na...

SPIR.6733.20.2021.AW - obwieszczenie oo wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV w m. Folwark na części działek nr ewid. 39/6, 44/2, 49/6, 51, 40/4, 42/5

SPIR.6733.20.2021.AW                                Rawicz, dnia 04.01.2022r.                                          O B WIE S Z C Z E N I E         o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania   Na podstawie art. 97 § 1 pkt 2, w związku z art. 49   ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz....

SPIR.6730.1.169.2021 - obwieszczenie o wydanej decyzji o warunkach zabudowy dotyczacej przedsiewziecia mogącego znaczaco oodziaływac na środowisko.

                                                                                                Rawicz, dnia 29-12-2021r.  SPiR.6730.1.169.2021.AW                                         O B W I E S Z C Z E N I E             Na podstawie art. 72 ust. 6 oraz  art. 3 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o...