W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

SPIR.6733.20.2021.AW - obwieszczenie oo wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV w m. Folwark na części działek nr ewid. 39/6, 44/2, 49/6, 51, 40/4, 42/5

SPIR.6733.20.2021.AW                                Rawicz, dnia 04.01.2022r.


                                         O B WIE S Z C Z E N I E

        o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania

 
Na podstawie art. 97 § 1 pkt 2, w związku z art. 49   ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 753 z póżn. zm)   

                               Burmistrz Gminy Rawicz  zawiadamia

że w dniu 04 stycznia 2022 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Gminy Rawicz znak: SPIR.6733.20.2021.AW o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji  polegającej na :

budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV w m. Folwark na  części działek  nr ewid. 39/6, 44/2, 49/6, 51, 40/4, 42/5. Postępowanie  prowadzone jest z wniosku Enea Operator Sp. z o.o. w imieniu której działa pełnomocnik Pan Krzysztof Łysikowski.

Na postanowienie niniejsze nie służy stronie prawo wniesienia zażalenia.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz w godzinach urzędowania.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego umieszczenia na:

- tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu

- tablicy informacyjnej w sołectwie Folwark

- bip rawicz.pl

Z uwagi na stan epidemii  i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej wirusem COVID-19,  dokonywanie wszystkich czynności związanych z prowadzoną sprawą jest możliwe między innymi poprzez Biuro Obsługi Klienta  po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia, drogą pocztową tradycyjną, telefoniczną, mailową lub poprzez platformę ePuap.  

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu  …………………….

Zdjęto w dniu………………………………………………….

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz,  w rejonie planowanego przedsięwzięcia w gminie Rawicz tj., w sołectwie Folwark oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

 Z upoważnienia Burmistrza

Naczelnik Wydziału SPIR

Małgorzata Łakomy

 

 

 

Powiadom znajomego