W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenia rok 2023

XML

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu

WOJEWODA WIELKOPOLSKI al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań tel. 61 854 1708, fax 61 854 1539 www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: ir@poznan.uw.gov.pl www.obywatel.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117 Poznań, 28 marca 2023 r. IR-V.7840.47.2023.9 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o...

SPIR.6733.3.2023 obwieszczenie o wydaniu decyzji cp

SPIR.6733.3.2023 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 27.03.2023r o zawiadomieniu stron postępowania, że  na wniosek  ENEA OPERATOR Spółka z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika  Pana Dawida Koniecznego                     została wydana w dniu 17.03.2023r.  decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji...

SPIR.6733.3.2023 obwieszczenie o zakończeniu postępowania

SPIR.6733.3.2023 Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 27.03.2023r. o zawiadomieniu stron postępowania, że  na wniosek  ENEA OPERATOR Spółka z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika  Pana Dawida Koniecznego,                    została wydana w dniu 17.03.2023r.  decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji...

Ogłoszenie w sprawie numeracji porządkowej we wsi SŁUPIA KAPITULNA

SPiR.6625.2/3/9/10/11/12/13/14/.2022.AD             Rawicz, dnia 01.03.2023 r. O G Ł O S Z E N I E   Na podstawie § 6 pkt. 9 i § 12 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów z dnia 21 lipca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1368) informuję, że dnia 25 stycznia 2023 roku Rada...

SKO.430.303.11.2023

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie znak SKO.430.303.11.2023 z dnia 20 lutego 2023r. zawiadamiające o niemożności załatwienia sprawy w terminie przewidzianym w art. 35 k.p.a. wobec poczynienia dodatkowych ustaleń w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy na rzecz Pana Macieja Brumirskiego dla inwestycji polegającej na...

SPIR.6733.3.2023 obwieszczenie o zakończeniu postępowania

SPIR.6733.3.2023.BW Obwieszczenie Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 22.02.2023, w którym zawiadamia się strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Enea Operator Sp. z o.o., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Dawida Koniecznego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla...

Obwieszczenie Wojewody Wlkp

Poznań, 15 lutego 2023 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.746.4.2023.10   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) - zwanej...

Obwieszczenie SPIR.6730.1.108.2022.AW- o wydaniu postanowienia o podjęciu postepowania w sprawie przebudowie stodoły i częściowej zmianie sposobu użytkowania na budynek magazynowo-usługowy” na działce nr ewid. 15/2 obręb Szymanowo.

                                                                           Rawicz, dnia  15.02.2023r SPIR.6730.1.108.2022.AW                                          O B WIE S Z C Z E N I E                                      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( D. U. z dnia 2022...

SPIR.6730.1.33.2022.AW -obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego polegającego na budowie sieci gazowej n/c dn 125, na terenie części działki o nr ewid. 42/14, obręb Sierakowo

SPiR.6733.33.2022.AW                                    Rawicz, dnia  13.02.2023 r.                                             OBWIESZCZENIE                                        w sprawie wydania decyzji                      o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o...