W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie Nr.2/22/2023

SPIR.6220.22.2023.KG                                                 Rawicz, dn.27.11.2023 roku
 
 

                                                                                O B W I E S Z C Z E N I E   NR 2/22/2023
                                                          do stron postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie

 

            Na podstawie art. 10 § 1, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U z 2023, poz. 775 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 i 3f  ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko (ooś) (Dz.U z 2023 roku, poz. 1094 z późn. zm), w związku z prowadzonym postepowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji Bio-LNG wraz z niezbędną infrastrukturą  techniczną i elementami zagospodarowania terenu w Łaszczynie, gm. Rawicz, dz. o nr ewid. 16, 17, 312/1, 312/2, 313/2, 314, obręb Łaszczyn, gm. Rawicz 

 

                                                                                    Burmistrz Gminy 

                                                                                          Rawicz 

                                                                                       zawiadamia
                                                            

 strony postępowania o nierozpatrzeniu  prowadzonego postępowania w terminie.
Nowy termin rozpatrzenia sprawy ustala się do 10 stycznia 2024 r.
Zmiana terminu spowodowana jest faktem iż, Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia.
          W związku z powyższym, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, w godzinach urzędowania, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. 
          Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust.3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 KPA – zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rawiczu  bip.rawicz.pl, na tablicy siedzibie Urzędu Miejskiego w Rawiczu oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Łaszczyn Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu  01.12.2023 r.

                                                                                           Burmistrz Gminy

                                                                                                  Rawicz

                                                                                         (-) Grzegorz Kubik

Powiadom znajomego