W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

obwieszczenie dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku garażowo – gospodarczego i części budynku biurowego na klub dziecięcy na działce nr 59/3 położonej w obrębie Sierakowo – ul. Leśna

                                                                  Rawicz, dnia 30 listopada 2023 r.

SPiR.6730.1.133.2023.MR

                                               OBWIESZCZENIE

 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1c  w powiązaniu z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.)

                                              z a w i a d a m i a m

że w dniu  27 września 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne   w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji  polegającej na rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynku garażowo – gospodarczego i części budynku biurowego na klub dziecięcy na działce nr 59/3 położonej w obrębie Sierakowo –  ul. Leśna, gm. Rawicz.

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeksu postępowania  administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Organ jako strony niniejszego postępowania uznał wnioskodawcę oraz właścicieli działek  sąsiadujących z terenem objętym wnioskiem o nr gruntu:  58/1 i 771 położonych w obrębie Sierakowo, gm. Rawicz.
W wyniku przeprowadzonego postępowania ustalono, że nieruchomość o nr ewid. gruntu 58/1 posiada nieuregulowany stan prawny, a niniejsze obwieszczenie stanowi zawiadomienie tych stron o toczącym się postępowaniu.
 Zgodnie z art. 53 ust. 1c „W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub nieuzyskania danych pozwalających na ustalenie adresu właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości w sposób określony w ust. 1b, zawiadomienia dokonuje się w sposób, o którym mowa w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Przepisu art. 34 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.”
W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a.,  do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz  (ul. Piłsudskiego 21,  63-900 Rawicz – Biuro Obsługi Klienta).

Zgodnie z art. 49 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron niniejszego postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.  

 

Powiadom znajomego