W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

obwieszczenie dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie budynków wielorodzinnych przy ul. Targowej

Rawicz, dnia  29 grudnia 2023 r.                            SPiR.6730.1.161.2023.MR

 

                                                  OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1c  w powiązaniu z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.)

 
                                           z a w i a d a m i a m
                             o wystąpieniu Burmistrza Gminy Rawicz  


o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy sporządzonego dla inwestycji  polegającej na  budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na częściach działek o nr ewid. gruntu: 1206/2, 1206/7, 1206/6, 1206/4, 1201, 1289/6 i działkach o nr ewid. gruntu: 1380/1 i 1206/5  położonych w obrębie Rawicz przy ul. Targowej, 

na podstawie art. 53 ust.4 pkt 2a, 4a i 6  oraz art. 53 ust. 5  w powiązani z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 977 ze zm.) do:

- Ministra Klimatu i Środowiska w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze  (złoża gazu)

- Dyrektora Zarządu Zlewni  w Lesznie  Państwowego Gospodarstwa Wodnego   

- Wody Polskie w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych  na cele rolne i leśne  w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami

- Starosty Rawickiego w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych  na cele rolne i leśne  w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami

- Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawiczu celem uzgodnienia inwestycji pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Zgodnie z art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym  strony postępowania zawiadamia się w sposób, o którym mowa                       w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. w formie publicznego ogłoszenia.  

W niniejszym postępowaniu nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym jest działka o nr ewid. gruntu 1202 położona w Rawiczu przy ul. Sienkiewicza.

Zgodnie z art. 49 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron niniejszego postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.  

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu poprzez :

    1)   umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz

    2)   udostępnianie w  BIP Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz

 

 

 

Powiadom znajomego