W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

SPIR.6730.1.155.2023.AW-Obwieszczenie o wystąpieniu do uzgodnień projektu decyzji ustalajacej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na „ rozbudowie z nadbudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na działce nr ewid. 3271, obręb Rawicz, ul. Rolnicza.

                                                                           Rawicz, dnia 04 grudnia 2023 r.

SPiR.6730.1.155.2023.AW

                                                     OBWIESZCZENIE

Na podstawie przepisu art. 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia  14 czerwca  1960r. – Kodeks  postępowania  administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) w związku z art. 53 ust.1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.),

                                                  z a w i a d a m i a m,

o wystąpieniu w dniu 04.12.2023r., przez tutejszy organ do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawiczu o uzgodnienie projektu decyzji ustalającej waruki zabudowy dla inwestycji polegającej na „rozbudowie z nadbudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na działce nr ewid. 3271, obręb Rawicz, ul. Rolnicza.

                                                       POUCZENIE:

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a.,  do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy. Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz  (ul. Piłsudskiego 21,  63-900 Rawicz – Biuro Obsługi Klienta).

W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub nieuzyskania danych pozwalających na ustalenie adresu właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości w sposób określony w ust. 1b, zawiadomienia dokonuje się w sposób, o którym mowa w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Przepisu art. 34 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.”(art. 53 ust.1c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r  Kodeks postępowania  administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. 

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu poprzez :

    1)   wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz

    2)   udostępnianie w   BIP Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz

                                                                       Burmistrz Gminy Rawicz

                                                                             Grzegorz Kubik

Wywieszono na tablicy w dniu : 05.12.2023r.

Zdjęto z tablicy w dniu :

 

sprawę prowadzi:
Agata Wycisk
awycisk@rawicz.eu, tel. 65 616 49 84 wew. 438

Powiadom znajomego