W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

SPIR.6730.1.155.2023.AW- obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na „ rozbudowie z nadbudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na działce nr ewid. 3271, obręb Rawicz, ul. Rolnicza.

                                                                     Rawicz, dnia 23 listopada 2023 r.

SPiR.6730.1.155.2023.AW

                                               OBWIESZCZENIE

                                        o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) oraz z art. 53 ust. 1c w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.)

                                             z a w i a d a m i a m,

że w dniu 07 listopada 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji  pn.: „ Rozbudowa z nadbudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na działce nr ewid. 3271, obręb Rawicz, ul. Rolnicza.

Jednocześnie informuje się, że stronami niniejszego postępowania jest również współwłaściciel nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 2501 położona w miejscowości Rawicz, ul. Rolnicza o nieuregulowanym stanie prawnym, a niniejsze obwieszczenie stanowi zawiadomienie tych stron o toczącym się postępowaniu.

 Zgodnie z art. 53 ust. 1c „W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub nieuzyskania danych pozwalających na ustalenie adresu właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości w sposób określony w ust. 1b, zawiadomienia dokonuje się w sposób, o którym mowa w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Przepisu art. 34 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.”

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r  Kodeks postępowania  administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. 

Ponadto, zgodnie z art. 10 KPA zawiadamiam, że w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz Gminy w godzinach urzędowania. 

 
Obwieszczenie podlega ogłoszeniu poprzez :

    1)   wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz

    2)   udostępnianie w   BIP Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz

                                                                              Z upoważnienia Burmistrza

                                                                                    Zastępca Burmistrza

                                                                                           Paweł Szybaj

sprawę prowadzi:
Agata Wycisk
awycisk@rawicz.eu
tel. 65 616 49 84 wew. 438

Powiadom znajomego