W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

SPIR.6730.1.169.2021 - obwieszczenie o wydanej decyzji o warunkach zabudowy dotyczacej przedsiewziecia mogącego znaczaco oodziaływac na środowisko.

                
                                                                               Rawicz, dnia 29-12-2021r.

 SPiR.6730.1.169.2021.AW

                                        O B W I E S Z C Z E N I E
 

          Na podstawie art. 72 ust. 6 oraz  art. 3 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) 

                            podaję do publicznej wiadomości informację 

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 W dniu  29.12.2021r. na wniosek  Firmy PVE 81 Sp. zo.o. wydana została „Decyzja o warunkach zabudowy” zn: SPiR.6730.1.169.2021 dla terenu obejmującego część działki o nr ewid. 328/3 położonej w obrębie Łaszczyn objęta wnioskiem dotyczącym „ budowy farm elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW ( z możliwościom realizacji w etapach o łącznej mocy nieprzekraczającej 2MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

W związku z powyższym informuję, że zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią tej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w terminie do dnia  18 grudnia 2021r.

Z uwagi na stan epidemii  i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej wirusem COVID-19, dokonywanie wszystkich czynności związanych z prowadzoną sprawą jest możliwe między innymi poprzez Biuro Obsługi Klienta, drogą pocztową tradycyjną, telefoniczną, mailową lub poprzez platformę ePuap.  

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu powyższej decyzji o warunkach zabudowy następuje poprzez:

4.    udostępnienie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rawicz wraz z treścią decyzji,

5.    wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz,

6.    wywieszenie obwieszczenia w miejscu planowanego przedsięwzięcia.
 

Zawiadomienie poprzez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.            

Umieszczono  na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rawicz w dniach od  03-01-2022r. do 18-01-2022r  

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 03.01.2022r.

 Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu ................................2022r.

Z upoważnienia Burmistrza

Naczelnik Wydziału SPIR

Małgorzata Łakomy

Powiadom znajomego