W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenia rok 2021

XML

SPIR.6730.1.247.2021- obwieszenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

                                                                         Rawicz, dnia 31-01-2022r. SPiR.6730.1.247.2021.AW                                     O B W I E S Z C Z E N I E           Na podstawie art. 72 ust. 6 oraz  art. 3 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...

SPIR.6733.34.2021 obwieszczenie o wydaniu decyzji cp

SPIR.6733.34.2021 z dnia 03.02.2022r.  BURMISTRZ GMINY RAWICZ zawiadamia strony postępowania, że na wniosek Pfeifer & Langen Polska S.A reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Justynę Krzemieniecką Gaz Budowa Sp. z o.o.została wydana w dniu 3 lutego 2022r. Decyzja o ustaleniu Lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji...

SPIR.6733.35.2021.BW obwieszczenie o wydaniu decyzji cp

SPIR.6733.35.3031.BW z dnia 26.01.2021r. Obwieszczenie BURMISTRZ GMINY RAWICZ zawiadamia strony postępowania, że na wniosek ENEA Operator Sp. z o. o. reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Łysikowskiego, Burmistrz Gminy Rawicz wydał w dniu 26.01.2022r  decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  na budowie...

SPIR.6730.1.395.2020 obwieszczenie o zakończeniu postępowania

SPIR.6730.1.395.2020.BW z dnia 21.01.2022r. Obwieszczenie  podaję do publicznej wiadomości informację, że zostało zakończone postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Pana Macieja Brumirskiego, reprezentowanego przez Radcę Prawnego Pana Dominika Lewandowskiego, dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych...

SPIR.6733.20.2021.AW-Obwieszczenie o wydanej decyzji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV na terenie części działek o nr ewid. 39/6, 44/2, 49/6, 51, 40/4, 42/5 położonych w obrębie Folwark

SPIR.6733.20.2021.AW                                          Rawicz, dnia 21.01.2022r.                                             O B WIE S Z C Z E N I E Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz.U. z 2021r, poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 10 §1 i art.49 ustawy z...

SPIR.6733.34.2021.BW

SPIR.6733.34.2021 z dnia 17.01.2022 Obwieszczenie dotyczące  zawiadomienia stron, że zostało zakończone postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek wniosek Pfeifer & Langen Polska S.A reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Justynę Krzemieniecką Gaz Budowa Sp. z o.o. dla inwestycji polegającej na budowie stacji gazowej w/c Q=700...

SPIR.6733.35.2021.BW

SPIR.6733.35.2021 z dnia 10.01.2022r. Obwieszczenie dotyczące zawiadomienia stron postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek ENEA Operator Sp. z o. o. reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Łysikowskiego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na...

SPIR.6733.20.2021.AW - obwieszczenie oo wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV w m. Folwark na części działek nr ewid. 39/6, 44/2, 49/6, 51, 40/4, 42/5

SPIR.6733.20.2021.AW                                Rawicz, dnia 04.01.2022r.                                          O B WIE S Z C Z E N I E         o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania   Na podstawie art. 97 § 1 pkt 2, w związku z art. 49   ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz....

SPIR.6730.1.169.2021 - obwieszczenie o wydanej decyzji o warunkach zabudowy dotyczacej przedsiewziecia mogącego znaczaco oodziaływac na środowisko.

                                                                                                Rawicz, dnia 29-12-2021r.  SPiR.6730.1.169.2021.AW                                         O B W I E S Z C Z E N I E             Na podstawie art. 72 ust. 6 oraz  art. 3 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o...

obwieszczenie o wydanej decyzji o w.z. SPiR.6730.1.178.2021.MR dot. budowy farmy fotowoltaicznej w m. Sarnówka

                                                                          Rawicz, dnia 06-12-2021r.   SPiR.6730.1.178.2021.MR                                               O B W I E S Z C Z E N I E                        Na podstawie art. 72 ust. 6 oraz  art. 3 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o...

obwieszczenie o wydanej decyzji celu publicznego SPiR.6733.28.2021.MR dot. budowy sieci wodociągowej w ul. Życzliwej

SPiR.6733.28.2021.MR                                  Rawicz, dnia  16.12.2021 r.                                              OBWIESZCZENIE                                          w sprawie wydania decyzji                         o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o...

SPIR.6733.31.2021.BW

SPIR.6733.31.2021.BW z dnia 17.12.2021r. Obwieszczenie BURMISTRZA GMINY RAWICZ, w którym zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 17.12.2021r decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na  budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV, na terenie części działek o nr ewid. 192/3, 189/22 i 189/21...

SPIR.6733.32.2021.BW

SPIR.6733.32.2021.BW z dnia 15.12.2021r. Obwieszczenie, że na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o.reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Łukasza Kaczmarka, Burmistrz Gminy Rawicz wydał w dniu 15.12.2021r decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej o znaczeniu lokalnym na...

SPIR.6733.29.2021.AW- obwieszczenie o wydanej decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 26/2 i 26/9, ob. Dębno Polskie

SPiR.6733.29.2021.AW                                       Rawicz, dnia  15.12.2021 r.                                               OBWIESZCZENIE                                           w sprawie wydania decyzji                        o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r....

spir.6730.1.232.2021.AW-Obwieszczenie o wydanej decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce o nr ewid. 1087/7 oraz na części działki nr ewid. 1087/3 obręb Dębno Polskie

                                                                        Rawicz, dnia  13.12.2021r. SPIR.6730.1.232.2021.AW                                             O B W I E S Z C Z E N I E                                          o zakończeniu postępowania                  Na podstawie art. 10 § 1, art.49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca...

SPIR.6733.35.2021.BW

SPIR.6733.35.2021.BW z dnia 08.12.2021r Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez spółkę ENEA Operator Sp. z o.o. reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Łysikowskiego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV w Rawiczu na...

obwieszczenie o wydanej decyzji celu publicznego dot. przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej w ul. Sportowej w Rawiczu

SPiR.6733.26.2021.MR                                        Rawicz, dnia  29.11.2021 r.                                                    OBWIESZCZENIE                                               w sprawie wydania decyzji                                o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia...

SPIR.6730.1.65.2020.BW

SPIR.6730.1.65.2021.BW z dnia 02.12.2021r. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania prowadzonego na wniosek Pani Agnieszki Szlachty-Zakrzewskiej w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn: budowa budynku usługowego na terenie działki o nr ewid. 949 położonej w obrębie Rawicz, ulica Hallera.

SPIR.6733.31.2021.BW

Obwieszczenie znak SPIR.6733.31.2021 z dnia 01.12.2021r. dotyczące zakończenia postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek spółki ENEA Operator Sp. z o.o. reprezentowanej przez Pana Krzysztofa Łysikowskiego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV na terenie...