W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

SPIR.6730.1.247.2021- obwieszenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

                                                                         Rawicz, dnia 31-01-2022r.

SPiR.6730.1.247.2021.AW

                                    O B W I E S Z C Z E N I E


          Na podstawie art. 72 ust. 6 oraz  art. 3 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 247 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) 


                           podaję do publicznej wiadomości informację 

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 
W dniu  31.01.2022r. na wniosek  Państwa Agnieszki i Bartosza Lipowczyk wydana została „Decyzja o warunkach zabudowy” zn:SPiR.6730.1.247.2021 dla terenu obejmującego  działkę o nr ewid. 21/13 położonej w obrębie Konarzewo objęta wnioskiem dotyczącym „ budowy dwóch kurników chowu wolierowego o obsadzie łącznej 278 910 sztuk kur niosek wraz z infrastruktura towarzyszącą”.

W związku z powyższym informuję, że zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią tej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w terminie do dnia  24 lutego 2022r.


Z uwagi na stan epidemii  i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej wirusem COVID-19,  dokonywanie wszystkich czynności związanych z prowadzoną sprawą jest możliwe między innymi poprzez Biuro Obsługi Klienta, drogą pocztową tradycyjną, telefoniczną, mailową lub poprzez platformę ePuap.  

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu powyższej decyzji o warunkach zabudowy następuje poprzez:

1.    udostępnienie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rawicz wraz z treścią decyzji,

2.    wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz,

3.    wywieszenie obwieszczenia w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 14.02.2022r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu ................................2022r

Zastępca Burmistrza

Paweł Szybaj

Powiadom znajomego