Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie IR.6733.102.2017.BW

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Rawicz, dnia  29.12.2017r.

IR.6733.102.2017.BW

O B WIE S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz.U.  z 2017r, poz. 1073) oraz 
art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity - Dz.U. z 2017r,  poz. 1257)
zawiadamiam

że  w dniu 8 listopada 2017r zostało wszczęte postępowanie administracyjne  na wniosek Pana Marcina Gilewskiego działającego w imieniu Gminy Rawicz na podstawie posiadanego pełnomocnictwa do wystąpienia o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w ramach zadania polegającego na  budowie „Systemu monitoringu wizyjnego miasta Rawicza”.

W dniu 29 listopada 2017r Burmistrz Gminy Rawicz działając na podstawie przepisu art. 101 § 1 Kodeksu Cywilnego oraz występując w imieniu Gminy Rawicz odwołał Panu Marcinowi Gilewskiemu udzielone pełnomocnictwo a następnie w dniu 21 grudnia 2017r wycofał złożony wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego i wniósł o umorzenie postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej na budowie sieci kablowej nN i posadowieniu stanowiska słupowego z kamerą na działce o nr ewid. 433/2 położonej w obrębie Sierakowa.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. wszystkie strony postępowania mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Informuję, że obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Przed wydaniem decyzji strony mogą zapoznać się   z  aktami sprawy w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz (pok. 119 I piętro).

Strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań do dnia   15.01.2018r.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij