Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie IR.6733.109.2017.MR

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Rawicz, dnia  23.01.2018r.

IR.6733.109.2017.MR

O B WIE S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity: Dz.U. 2017, poz.1073 ze zm.  ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst Dz.U. 2017, poz. 1257)

zawiadamiam,

że na wniosek  Burmistrza Gminy Rawicz została wydana w dniu 23 stycznia 2018r.  decyzja o umorzeniu postępowania w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej nN waz z posadowieniem słupa elektrycznego na działce nr 2893/12 położonej w Rawiczu u zbiegu ulic: Poznańskiej i Przyjmy Przyjemskiego - Rondo Biały Orzeł.

W związku z powyższym informuję, że z treścią w/w decyzji zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się  w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz (pok. 119 I piętro), w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałek od godz. 8ºº do 16ºº,  w pozostałe dni od godz. 7ºº do 15ºº.                     

Od powyższej decyzji służy stronom tego postępowania prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rawicz, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                                    Z up. BURMISTRZA
                                                                                                  Celina Pilżys - Kosmatka
                                                                                                         Naczelnik Wydziału
                                                                                                            Inwestycji i Rozwoju
              

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij