Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie IR.6733.111.2017.AW

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Rawicz, dnia  23.01.2017r.

IR.6733.111.2017.AW

O B WIE S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz.U.  z 2017r, poz. 1073 ) oraz  art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity - Dz.U. z 2017r,  poz. 1257)

zawiadamiam

że zostało zakończone postępowanie administracyjne prowadzone z wniosku

Gminy Rawicz, ul.Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
w imieniu której działa pełnomocnik: Pan Roman Rutkowski

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji  polegającej na :

przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku gminnego przy ulicy Ignacego Buszy 5 w Rawiczu w celu poszerzenia usług społecznych i zdrowotnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz utworzenia Centrum Wsparcia Ekonomii Społecznej (CEWS) , działka ozn. nr ewid. 1153/1 w obrębie Rawicz

Jednocześnie zawiadamiam, że w toku prowadzonego postępowania projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego został uzgodniony :

  • w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych – przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego – bez postanowienia
  • w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych  –  przez  Starostę Rawickiego – bez postanowienia
  • w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych  –  przez Ministra Środowiska – bez postanowienia
  • w odniesieniu ovbszarów i obiektów  objętych ochroną zabytków –  przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyrków – Postanowienie  znak: Le.WN.5151.73.2.2018 – data wpływu 17.01.2018r.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. wszystkie strony postępowania mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Informuję, że obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Przed wydaniem decyzji strony mogą zapoznać się z  aktami sprawy w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz (pok. 119 I piętro).

Strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań do dnia   08.02.2018r.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu …………………..

Zdjęto w dniu……………………………………………….

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz,  w rejonie planowanego przedsięwzięcia w gminie Rawicz  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

AW

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij