Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

ObwieszczeniaIR.6733.6.2018

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

IR.6733.6.2018
Rawicz, dnia 22-02-2018r.

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

                        Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 1073 ze zm.) oraz art.10 §1. i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 1257) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 22 lutego 2018r.

 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu
z siedzibą w Rawiczu przy ul. Spokojnej nr 1a

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 budowie wielofunkcyjnego boiska sportowo – rekreacyjnego
 z funkcją lodowiska i zadaszeniem 
na części działki nr 1073/1 położonej  w Rawiczu przy ul. Spokojnej,
 gm. Rawicz, powiat rawicki.

W oparciu o art. 10 §1. Kodeksu postępowania administracyjnego organ obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania administracyjnego.

W związku z powyższym informuję, że zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz (pok. 119, I piętro – Zespół Planowania Przestrzennego) z zamierzeniem inwestycyjnym Wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dowodowe w przedmiotowej sprawie.

Stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                  Z up. BURMISTRZA
                                                                                                  Celina Pilżys - Kosmatka
                                                                                                      Naczelnik Wydziału
                                                                                                      Inwestycji i Rozwoju
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij