Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenia IR. 6730.1.13.2018

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

IR. 6730.1.13.2018
Rawicz, dnia 27.02.2018r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 10 § 1, art.49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 1257)

podaję do publicznej wiadomości informację,

o wystąpieniu do Ministra Środowiska, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Starosty Rawickiego o uzgodnienie sporządzonego

 na rzecz Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Winary”

 projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie miejsc parkingowych w ilości 30 sztuk na terenie Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Winiary”

 na działkach  o nr ewid. 1466/18, 1466/12, 1466/6 i cześć działek 1466/14 i 1466/15 położonych w Rawiczu przy ul. Winiary.

Burmistrz Gminy Rawicz wystąpił do ww. organów o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy w oparciu o treść art. 53 ust. 4 pkt 5 oraz art. 53 ust. 5 w powiązaniu z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.).

Wystąpienie dotyczy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych.


Z aktami sprawy, w tym z treścią tego pisma, strony mogą zapoznać się  w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz (pok. 119, I piętro – Zespół Planowania Przestrzennego),  w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek od godz. 8ºº do 16ºº,  w pozostałe dni od godz. 7ºº do 15ºº.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Ponieważ w prowadzonym postępowaniu administracyjnym bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, tutejszy organ działając w oparciu o art. 49 i art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego dokonuje zawiadomień o  czynnościach w formie publicznego obwieszczenia wywieszonego na urzędowej tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz oraz poprzez udostępnienie pisma  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej organu www.rawicz.pl. (bip.rawicz.pl – zakładka BURMISTRZ).

                                                                      Z up. BURMISTRZA
                                                                                                                Celina Pilżys - Kosmatka
Naczelni Wydziału
                                                                                                                            Inwestycji i Rozwoju

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij