W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie zn. SPIR.6220.20.2020.KG o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z parterową stacją transformatorową towarzyszącą na dz. o nr ewid. 165 obręb Ugoda

Wersja strony w formacie XML

                                                                                               Rawicz, dnia 10.07.2020 roku

SPiR.6220.20.2020.KG

O B W I E S Z C Z E N I E

            Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 283  ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zn.        SPiR.6220.20.2020.KG z dnia 07.07.2020 roku dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni fotowoltaicznej  o mocy do 1MW wraz  z parterową stacją transformatorową towarzyszącą na dz. o nr ewid. 165 obręb Ugoda

  1. Decyzja wydana została dla firmy ENTOPI Sp.z.o.o. ul. Kamińskiego 40, 63-900 Rawicz
  2. Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Burmistrza Gminy Rawicz. Oprócz tego informacje oraz dane o wniosku  zamieszczono w bazie danych o ocenach oddziaływania na środowisko prowadzonej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.
  1. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami:
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – opinia z dnia 1.04.2020 r. (data wpływu: 08.04.2020 roku) zn. N.NS-72/2-35(1)/20
  • Regionalnego Dyrektorem Ochrony Środowiska  w Poznaniu  – opinia z dnia 08.06.2020 roku zn. WOO-IV.4220.701.2020.JM.1
  • Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  we Wrocławiu z dnia 07.04.2020 roku zn. WR.ZZŚ.2.435.170.2020.RG

można zapoznać w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, pok. 118, w godzinach urzędowania, tj:

- w poniedziałki od 8.00-16.00;

- wtorki od 7.00-15.00.

- środy od 8:00-16:00

- czwartki od 7:00-15:00

- piątki  od 7.00-15:00

Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na  stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rawiczu oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rawiczu, ul. Piłsudskiego oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Ugoda.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane