W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

OBWIESZCZENIE zn. SPiR.6220.13.2020.KG o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na terenie zakładu Fermy Drobiu Woźniak Sp.z.o.o. Żylice 35a, 63-900 Rawicz, gm. Rawicz.

Wersja strony w formacie XML

                                                                                                Rawicz, dnia 16.07.2020 roku

SPIR.6220.13.2020.KG

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zn.SPIR.6220.13.2020.KG z dn 16.07.2020 roku dla przedsięwzięcia polegającego na:Budowie stacji paliw na terenie zakładu Fermy Drobiu Woźniak Sp.z.o.o., Żylice 35a, 63-900 Rawicz, gm. Rawicz
  1. Decyzja wydana została dla  pełnomocnika Ferm Drobiu WOŹNIAK Sp.z.o.o. Żylice 35a, 63-900 Rawicz
  2. Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Burmistrza Gminy Rawicz. Oprócz tego informacje oraz dane o wniosku  zamieszczono w bazie danych o ocenach oddziaływania na środowisko prowadzonej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.
  1. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z:
  • opinią sanitarną z dnia 11.05.2020 r. Zn. N.NS-72/2-22(1)/20  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu oraz;
  • opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 09.06.2020 Zn: WOO-IV-4220.575.2020.DG.4
  • oraz opinią Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie z dnia 20.05.2020 roku zn. WR.ZZŚ.2.435.133.2020.RG 
  • można zapoznać w Wydziale Strategii, Planowania i Rozwoju Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, pok. 118, w godz. urzędowania

Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na  stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rawiczu oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rawiczu, ul. Piłsudskiego oraz w pobliżu miejsca realizacji inwestycji (sołectwo Żylice)

Wywieszono dnia………

Zdjęto dnia……………..

Pieczęć i podpis ……….

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane