W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie zn.6220.7.2020 o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Sierakowo PV” o mocy 2 razy 0,999 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. o nr ewid. gruntu 366/1, 367/3 obręb Sierakowo, gm. Rawicz

XML

Treść

Rawicz, dnia 03.09.2020 roku

SPIR.6220.7.2020.KG

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 283  ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zn.SPIR.6220.7.2020.KG z dnia 03.09.2020 roku dla przedsięwzięcia polegającego na:Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Sierakowo PV” o mocy 2 razy 0,999 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. o nr ewid. gruntu 366/1, 367/3 obręb Sierakowo, gm. Rawicz  

  1. Decyzja wydana została dla firmy MG GREEN Energy 25 Sp.z.o.o. ul. Sadowa 27, 28-300 Jędrzejów- reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jacka Tronia- przedstawiciela firmy GP ENERGY Sp.z.o.o., ul. Ks. J. Popiełuszki 65A, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
  2. Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Burmistrza Gminy Rawicz. Oprócz tego informacje oraz dane o wniosku  zamieszczono w bazie danych o ocenach oddziaływania na środowisko prowadzonej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.
  1. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z:
  • opinią sanitarną z dnia18.03.2020 r. zn. N.NS-72/2-15(1)/20 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu oraz;
  • opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 23.03.2020 roku zn. WOO-IV.4220.998.2020.WB.1.
  • opinią Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie z dnia 16.03.2020 roku zn. WR.ZZŚ.2.435.89.2020.AS

można zapoznać w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, pok. 118, w godzinach urzędowania, tj:

- w poniedziałki od 8.00-16.00;

- wtorki od 7.00-15.00.

- środy od 8:00-16:00

- czwartki od 7:00-15:00

- piątki  od 7.00-14:00

Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na  stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rawiczu oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rawiczu, ul. Piłsudskiego oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Sierakowo.


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane