W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

obwieszczenie o zakończeniu postępowania SPiR.6730.1.29.2023.MR - rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania b. gospodarczego na budynek mieszkalny - ul. Piłsudskiego 11

SPiR.6730.1.29.2023.MR                                     Rawicz, dnia 18.05.2023r.

                                         O B W I E S Z C Z E N I E
                                       o zakończeniu postępowania


                 Na podstawie art. 10 § 1, art.49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2023, poz. 775 ze zm.)  

podaję do publicznej wiadomości stronom postępowania informację,
że zostało zakończone postępowanie dowodowe prowadzone  

 w celu wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na  rozbudowie, przebudowie i nadbudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch budynków gospodarczych na budynek mieszkalny jednorodzinny na działce nr 501/1 położonej w obrębie Rawicz przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 11,  gm. Rawicz. 

 

Ponieważ w prowadzonym postępowaniu administracyjnym bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, tutejszy organ działając w oparciu o art. 49 i art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego dokonuje  zawiadomienia o  zakończeniu postępowania administracyjnego w formie publicznego obwieszczenia  zamieszczonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, a także  poprzez udostępnienie obwieszczenia  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej organu www.rawicz.pl. (bip.rawicz.pl – zakładka BURMISTRZ).

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a.,  do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie do dnia    5 czerwca 2023r. Po tym terminie zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy.

 Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w  Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz (ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz – Biuro Obsługi Klienta).

Zgodnie z art. 49 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron niniejszego postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.  

 

                                                                         z up. Burmistrza
                                                                         Małgorzata Łakomy                  
                                                                         Naczelnik Wydziału
                                                                 Strategii, Planowania i Rozwoju

 

 

 

Powiadom znajomego