W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

SPI.6730.1.12.2023.AW - obwieszczenie o wszczęiu postępowania sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej w miejscowości Szymanowo w ulicach Kowalikowej, Słowikowej i drodze publicznej na działce nr ewid. 740/1 i części działek nr ewid. 685, 787/2 położonych w obrębie Szymanowo, gm. Rawicz, powiat rawicki.

SPiR.6733.12.2023.AW                                     Rawicz, dnia 08-08-2023r.

 

                                   O B W I E S Z C Z E N I E

                                 o wszczęciu postępowania

          w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

                        Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2023r., poz. 997) oraz art.10 §1. i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2023, poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że wniosek z dnia 25 lipca 2023r. (data wpływu:  03 sierpnia 2023r.) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o., reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Dawida Olejnik zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej w miejscowości Szymanowo 
w ulicach Kowalikowej, Słowikowej  i drodze publicznej na działce nr ewid. 740/1 i  części działek nr ewid. 685, 787/2 położonych w obrębie Szymanowo, gm. Rawicz, powiat rawicki. 

W oparciu o art. 10 §1. Kodeksu postępowania administracyjnego organ obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania administracyjnego. 

Stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na której będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

 W związku z powyższym informuję, że zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się w  Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21) z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dowodowe w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 49 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron niniejszego postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, w  sołectwie Szymanowo oraz udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej organu www.rawicz.pl.  

 Z upoważnienia Burmistrza

Naczelnik Wydziały Strategii Planowania i Rozwoju

Małgorzata Łakomy

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu  ……………..2023r., w sołectwie Szymanowo

Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu ...................2023r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego