W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

obwieszczenie o zakończeniu postępowania SPiR.6730.1.84.2023. MR dot. budowy 8 budynków mieszkalnych - ul. Klimaszki

SPiR.6730.1.84.2023.MR                                      Rawicz, dnia 22.08.2023r.

                                       O B W I E S Z C Z E N I E
                                   o zakończeniu postępowania

                 Na podstawie art. 10 § 1, art.49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2023, poz. 775 ze zm.)  

  podaję do publicznej wiadomości stronom postępowania informację,
    że zostało zakończone postępowanie dowodowe prowadzone  

w celu  ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej na działce nr ewid. 775 położonej w obrębie Sierakowo – ul. Klimaszki, gm. Rawicz.

W tej sprawie został przygotowany projekt decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla powyższej inwestycji.

Ponieważ w prowadzonym postępowaniu administracyjnym bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, tutejszy organ działając w oparciu o art. 49 i art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego dokonuje  zawiadomienia o  zakończeniu postępowania administracyjnego w formie publicznego obwieszczenia wywieszonego na urzędowej tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz oraz w sołectwie Sierakowo, a także  poprzez udostępnienie pisma  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej organu www.rawicz.pl. (bip.rawicz.pl – zakładka BURMISTRZ).

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a.,  do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie do dnia   7 września  2023r.  

 Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz  (ul. Piłsudskiego 21,  63-900 Rawicz – Biuro Obsługi Klienta).

Po tym terminie zostanie wydana decyzja.

Zgodnie z art. 49 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron niniejszego postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.  

 

Powiadom znajomego