W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

obwieszczenie o wydanej decyzji celu publicznego dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w m. Sarnowa SPiR.6733.22.2022.MR

SPiR.6733.22.2022.MR                                    Rawicz, dnia  15.09.2023 r.

 

                                                     OBWIESZCZENIE
                                         w sprawie wydania decyzji odmawiającej
                                  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. 2023, poz. 977 ze zm.)  oraz art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. 2023, poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 11 września 2023r. wydana została na wniosek

                                             Towerlink Poland sp. z o.o.
                                                   ul. Konstruktorska 4
                                                     02-673 Warszawa
                                                -------------------------------
                    działającej poprzez pełnomocnika p. Paulinę Suszczyńską

 decyzja odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  inwestycji polegającej na budowie „wieży jako nośnika instalacji radiokomunikacyjnych wraz z antenowymi konstrukcjami wsporczymi, osprzętem,  i urządzeniami zasilającymi o nr BT 32758”   na  części działki nr  449 obręb Sarnowa ( rejon ul. Feliksa Nowowiejskiego), gm. Rawicz.  

Jednocześnie zawiadamiam, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z ww. decyzją oraz aktami sprawy w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz (Biuro Obsługi Klienta).
Od powyższej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rawicz, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będzie lokalizowana inwestycja celu publicznego, lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu w drodze publicznego obwieszczenia. 
Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 49 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron niniejszego postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie zamieszczone na  tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, na tablicy ogłoszeń „Osiedle Sarnowa” oraz poprzez udostępnienie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej organu www.rawicz.pl.  

 

Powiadom znajomego