W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

SPIR.6733.12.2023 - obwieszczenie o wydanej decyzji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Szymanowo w ulicach Kowalikowej, Słowikowej i drodze publicznej na działce nr ewid. 740/1 i części działek nr ewid. 685, 787/2 położonych w obrębie Szymanowo, gm. Rawicz, powiat rawicki

SPiR.6733.12.2023.AW                                      Rawicz, dnia 02.10.2023 r.

                                          OBWIESZCZENIE

                                       w sprawie wydania decyzji 

                        o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. 2023, poz. 977)  oraz art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. 2023, poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu  02 października  2023r. wydana została na wniosek

                           Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o., 

                                    reprezentowanego przez pełnomocnika

                                                  Pana Dawida Olejnik


decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na  budowie sieci wodociągowej w miejscowości Szymanowo w ulicach Kowalikowej, Słowikowej  i drodze publicznej  na działce nr ewid. 740/1 i  części działek nr ewid. 685, 787/2  położonych w obrębie Szymanowo, gm. Rawicz, powiat rawicki

Jednocześnie zawiadamiam, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z ww. decyzją oraz aktami sprawy w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz (Biuro Obsługi Klienta).

Od powyższej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rawicz, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będzie lokalizowana inwestycja celu publicznego, lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu w drodze publicznego obwieszczenia.  

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 49 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron niniejszego postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie zamieszczone na  tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, w sołectwie Szymanowo oraz poprzez udostępnienie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej organu www.rawicz.pl.  

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 02.10.2023r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu ..................................2023

                                         Z upoważnienia Burmistrza

                        Naczelnik Wydziału Strategii Planowania i Rozwoju

                                               Małgorzata Łakomy

Powiadom znajomego