W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie zn. SPIR.6220.22.2022.KG O wydanej decyzj

                                                                               Rawicz, dnia 15.02.2023 roku 

 


SPIR.6220.22.2022.KG

O B W I E S Z C Z E N I E
         

 

 Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zn.SPIR.6220.22.2022.KG z dnia 01.02.2023 roku dla przedsięwzięcia polegającego na:


Wykonaniu urządzenia wodnego (studnia wiercona nr 3), służącego do ujmowania wód podziemnych w m. Dębno Polskie, na działce o nr 163/7 obręb 0002 Dębno Polskie, gmina Rawicz, powiat rawicki, województwo wielkopolskie

1.Decyzja wydana została dla Pana Przemysława Kubsika działającego w imieniu i na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp.z.o.o.Folwark, ul. Połwiejska 20, 63-900 Rawicz.
2.Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie 
danych o dokumentach prowadzonym przez Burmistrza Gminy Rawicz. Oprócz tego informacje oraz dane o wniosku  zamieszczono w bazie danych o ocenach oddziaływania na środowisko prowadzonej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.
3.Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z:
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu – opinia z dnia 3.01.2023 roku zn. WOO-IV.4220.1702.2022.AK.1,
Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni
w Lesznie z dnia 30.12.2022 r. zn. WR.ZZŚ.2.435.308.2022.AS.
można zapoznać w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, pok. 118, w godzinach urzędowania:
-poniedziałki 8:00-16:00
-wtorki, środy, czwartki 7:00-15:00
-piątki 7:00-14:00
Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na  stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rawiczu oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rawiczu, ul. Piłsudskiego oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Dębno Polskie

 


(-) z up. Burmistrza
                                                                                                      Małgorzata Łakomy
                                                                                                      Naczelnik Wydziału
                                                                                          Strategii, Planowania i Rozwoju

 

 

 

Powiadom znajomego