W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

O B W I E S Z C Z E N I E NR 5/4/2022 o konieczności wniesienia wyjasnień i uzupełnień do raportu ooś

Rawicz dnia, 2023-02-21

 

SPIR.6220.4.2022.KG

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E  NR 5/4/2022
o konieczności wniesienia wyjaśnień i uzupełnień do złożonego raportu ooś

 

 


Na postawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2022, poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 66 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), zawiadamiam strony postępowania o konieczności ponownego uzupełnienia złożonego przez Pana Pawła Krysińskiego, ul. Mieszka I 10o; 62-240 Trzemeszno - pełnomocnika  Rawickiego Klubu Sportowego KOLEJARZ przy OSiR, ul. Spokojna nr 1  raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie torów dla PITEBIKÓW na stadionie żużlowym w Rawiczu, dz. o nr ewid. gruntu 9/3 obręb Rawicz.
W dniu 20.02.2023 roku  inwestor został wezwany przez tut. organ do złożenia wyjaśnień i uzupełnień do przedłożonego raportu ooś.


Publiczne udostępnienie niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rawiczu  oraz na tablicy elektronicznej następuje z dniem 21.02.2032 roku

 

 

                                                                                                                                              (-) z up. Burmistrza
                                                                                                          Małgorzata Łakomy
                                                                                                           Naczelnik Wydziału
                                                                                              Strategii, Planowania i Rozwoju

 

 

Art. 49 § 1 k.p.a. Jeżeli przepis  szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Art. 49 § 2 k.p.a Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 74 ust. 3 ustawy ooś Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się przepis art. 49 kodeksu postepowania administracyjnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego