W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN do 1kV na częściach działek o nr gruntu: 628/1, 718, 717/23 i 717/21 położonych w obrębie Słupia Kapitulna – ul. Ogrodowa i ul. Piaski - SPiR.6733.3.2024.MR

 SPiR.6733.3.2024.MR                                       Rawicz, dnia 06.03.2024r.

                                       O B W I E S Z C Z E N I E
                                    o zakończeniu postępowania

 
                 Na podstawie art. 10 § 1. i art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2023, poz. 775 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 977 ze zm.) zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe prowadzone na wniosek   

 
                                         ENEA Operator Sp. z o.o.
                                             ul. Strzeszyńska 58
                                                  60-479 Poznań
                                   działającej poprzez pełnomocnika
                                       Panią Dagmarę Walkowiak
 
w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:   
 
budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN do 1kV na częściach działek o nr gruntu: 628/1, 718, 717/23 i 717/21 położonych w obrębie Słupia Kapitulna – ul. Ogrodowa i ul. Piaski, gm. Rawicz, powiat rawicki.

Jednocześnie zawiadamiam, że w toku prowadzonego postępowania projekt decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  podlegał uzgodnieniom:

·      w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych  - ze Starostą Rawickim,  

·      w zakresie ochrony melioracji wodnych – z Dyrektorem Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody  Polskie,

·      pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych – z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Rawicz.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a.,  do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się  w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz w terminie do  dnia 25 marca 2024 r.
Po tym terminie zostanie wydana decyzja.
Zgodnie z art. 49 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron niniejszego postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie zamieszczone na  tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz,                         w sołectwie Słupia Kapitulna, oraz udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej organu.

Powiadom znajomego