W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

SPIR.6730.1.2.2024.AW - Obwieszczenie o wpłynięciu odwołania od Decyzji Burmistrza Gminy Rawicz dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na „budowie budynku usługowego”, na części działki nr ewid. 739/2 obręb Szymanowo.

SPiR.6730.1.2.2024.AW                                         Rawicz, dnia 19.03.2024r.

 

                                    O B W I E S Z C Z E N I E


                 Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. 2023r., oz. 977 ze zm.)  w związku z art. 10 § 1, art.49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2023, poz.775 ze zm.)  

       podaję do publicznej wiadomości stronom postępowania informację,

że w dniu 11 marca 2024r., do tut. Urzędu wpłynęło odwołanie od decyzji Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 26.02.2024r. (sygn. sprawy SPIR.6730.1.2.2024) odmawiającej ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na „budowie budynku usługowego” na części działki nr ewid 739/2 położonej w obrębie Szymanowo.

 
Jednocześnie informuję, że w związku z w/w odwołaniem, zgodnie z art. 131 i 133 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w dniu 19.03.2024r. przekazano całość akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie.

Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z ww. odwołaniem w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz.

Dokonywanie wszystkich czynności związanych z prowadzoną sprawą jest możliwe między innymi poprzez Biuro Obsługi Klienta po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia, drogą pocztową tradycyjną, telefoniczną, mailową lub poprzez platformę ePuap.  

Ponieważ w prowadzonym postępowaniu administracyjnym bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, tutejszy organ działając w oparciu o art. 49 i art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego dokonuje zawiadomień w formie publicznego obwieszczenia wywieszonego na urzędowej tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, w sołectwie Szymanowo oraz poprzez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej organu www.rawicz.pl. (bip.rawicz.pl – zakładka BURMISTRZ).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 19.03.2024r.
w sołectwie Szymanowo. 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu ........................2024r.

 

 Z upoważnienia Burmistrza Gminy Rawicz

Naczelnik Wydziału Strategii Planowania i Rozwoju

Małgorzata Łakomy

Sprawę prowadzi: Wycisk Agata – tel. 65 546 54 38

 

 

Powiadom znajomego