W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowego z wiatą na terenie działek nr 231 i 234/5 położonych w obrębie Wydawy, gm. Rawicz

Rawicz, dnia 15  marzec 2024 r.                           SPiR.6730.1.25.2024.MR

                                                 OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1c w powiązaniu z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.)

                                             z a w i a d a m i a m

że w dniu   15 lutego 2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji  polegającej na  budowie  budynku magazynowego z wiatą na terenie działek nr 231 i 234/5 położonych w obrębie Wydawy, gm. Rawicz.

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeksu postępowania  administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. 

Organ jako strony niniejszego postępowania uznał  wnioskodawcę oraz  właścicieli działek  graniczących z terenem  inwestycji  o nr  gruntu: 236, 234/4, 234/1, 232/1 i 233/3 obręb Wydawy.

W wyniku przeprowadzonego postępowania ustalono, że nieruchomość o nr ewid. gruntu 234/4 posiada nieuregulowany stan prawny, a niniejsze obwieszczenie stanowi zawiadomienie tych stron o toczącym się postępowaniu.

 Zgodnie z art. 53 ust. 1c „W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub nieuzyskania danych pozwalających na ustalenie adresu właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości w sposób określony w ust. 1b, zawiadomienia dokonuje się w sposób, o którym mowa w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Przepisu art. 34 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.”

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a.,  do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Jednocześnie informuję, że Burmistrz Gminy Rawicz na podstawie art. 53 ust.4 pkt 2a i 9  oraz art. 53 ust. 5  w powiązani z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 977 ze zm.) wystąpił o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy sporządzonego  w powyższej sprawie do:

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawiczu celem uzgodnienia inwestycji pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;
Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego.

 Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz  (ul. Piłsudskiego 21,  63-900 Rawicz – Biuro Obsługi Klienta).

Zgodnie z art. 49 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron niniejszego postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.  

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu poprzez :

    1)   umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz

    2)   udostępnianie w  BIP Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz

    3)   umieszczenie na tablicy ogłoszeń w  sołectwie Wydawy.

 

 

 

Powiadom znajomego