W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

SPIR.6733.5.2024.AW- Obwieszczenie o wydanej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającej na: „budowie dwóch budynków komunalnych” na terenie części działek nr ewid. 1294/1 i 1294/2 położonych w obrębie Rawicz, gm. Rawicz, rejon ul. Targowej

SPiR.6733.5.2024.AW                                          Rawicz, dnia 26.03.2024 r.


                                           OBWIESZCZENIE

                                   w sprawie wydania decyzji 

                o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 10 § 1. i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2023, poz. 775 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2023, poz. 977 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 26 marca 2024r. wydana została na wniosek

 
                                                 Gminy Rawicz

                            działającej poprzez pełnomocnika

                                  Panią Kamilę Malepszak

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającej na:

                         „budowie dwóch budynków komunalnych”

                    na terenie części działek nr ewid. 1294/1 i 1294/2

          położonych w obrębie Rawicz, gm. Rawicz, rejon ul. Targowej


Jednocześnie zawiadamiam, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z ww. decyzją oraz aktami sprawy.

Dokonywanie wszystkich czynności związanych z prowadzoną sprawą jest możliwe między innymi poprzez Biuro Obsługi Klienta, drogą pocztową tradycyjną, telefoniczną, mailową lub poprzez platformę ePuap. 

Od powyższej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rawicz, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będzie lokalizowana inwestycja celu publicznego, lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu w drodze publicznego obwieszczenia.  

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron niniejszego postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, oraz udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej organu www.rawicz.pl.  

 Z upoważnienia Burmistrza

Naczelnik Wydziału Strategii Planowania i Rozwoju

Małgorzata Łakomy


Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu  26.03.2024r.

Zdjęto w dniu………………………………………2024r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego