W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowego z wiatą na terenie działek o nr ewid. gruntu 231 i 234/5 położonych w obrębie Wydawy, gm. Rawicz.

                                                                          Rawicz, dnia  05 -04- 2024 r.

SPiR.6730.1.25.2024.MR


                                             OBWIESZCZENIE

 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1c   w powiązaniu z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.)


                                           z a w i a d a m i a m

o zakończeniu postępowania dowodowego prowadzonego na wniosek z dnia 12 lutego 2024r. w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na   budowie budynku magazynowego z wiatą na terenie działek o nr ewid. gruntu 231  i 234/5 położonych w obrębie Wydawy, gm. Rawicz.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a.,  do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się  w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz  w terminie do dnia  25 kwietnia  2024r.
Po tym terminie zostanie wydana decyzja.

Na podstawie art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym  strony postępowania zawiadamia się w sposób, o którym mowa w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. w formie publicznego ogłoszenia.  

W niniejszym postępowaniu nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym jest działka o nr ewid. gruntu  234/4  położona w obrębie Wydawy.

Zgodnie z art. 49 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron niniejszego postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.  

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu poprzez :

    1)   umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz

    2)   udostępnianie w  BIP Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz

    3)   umieszczenie na tablicy ogłoszeń w  sołectwie Wydawy.

 

Powiadom znajomego