W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

SPIR.6730.1.22.2024.AW -obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla inwestycji pod nazwą „budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5,2MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, na terenie działek o nr ewid. 63/1 i 63/3 położonych w obrębie Żołędnica.

                                                                                 Rawicz, dnia 10-04-2024r.

SPiR.6730.1.22.2023.AW

                                           O B W I E S Z C Z E N I E
 

          Na podstawie art. 72 ust. 6 oraz art. 3 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm.) 

                               podaję do publicznej wiadomości informację 

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.


        W dniu 10 kwietnia 2024r., wydana została „Decyzja o warunkach zabudowy” zn: SPiR.6730.1.22.2024 dla inwestycji pod nazwą „budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5,2MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, na terenie działek o nr ewid. 63/1 i 63/3 położonych w obrębie Żołędnica.

W związku z powyższym informuję, że zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią tej decyzji oraz z dokumentacją sprawy.  

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu powyższej decyzji o warunkach zabudowy następuje poprzez:

1.    udostępnienie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rawicz wraz z treścią decyzji,

2.    wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz,

3.    wywieszenie obwieszczenia w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.            
                                                                       
Umieszczono obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rawicz wraz z treścią decyzji w dniu 10.04.2024r.

 

Z upoważnienia Burmistrza

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju

Małgorzata Łakomy
 
 Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 10.04.2024r.

 Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu .......................2024r.

 

 

Powiadom znajomego