W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

SPiR.6730.1.2.2024.AW- obwieszczenie o zakończeniu postępowania ws. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego (gabinet fryzjerski) w m. Szymanowo

Rawicz, dnia 10 lipca 2024 r.

SPiR.6730.1.2.2024.AW

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 10, art. 49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 572)

podaję do publicznej wiadomości informację,

że zostało zakończone postępowanie administracyjne

prowadzone na wniosek Pana Karola Kusztelaka

w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn:

„budowa budynku usługowego” (gabinet fryzjerski)

na terenie części działki o nr ewid. 739/2 położonej w obrębie Szymanowo.

Działając na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że przed wydaniem decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla przedmiotowej inwestycji strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Po tym terminie zostanie wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy.

Ponieważ w prowadzonym postępowaniu administracyjnym bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, tutejszy organ działając na podstawie przepisu art. 49 i art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego dokonuje zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach w formie publicznego obwieszczenia wywieszonego na urzędowej tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 21, na wiejskiej tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej organu www.rawicz.pl.

Zawiadomienie to staje się skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w wyżej określony sposób.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Obwieszczenie wywieszono: 10.07.2024 r.

Obwieszczenie zdjęto:......................................

 

sporządziła: Anna Duda

aduda@rawicz.eu

tel. 65 616 49 84 wew. 438 lub 520

Powiadom znajomego