W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie Nr 8/22/2023 o ponownym wystąpieniu do organu współdziałającego

SPIR.6220.22.2023.KG                                      Rawicz, dnia 04.04.2024 roku

                                                  O B W I E S Z C Z E N I E  NR 8/22/2023

                             o ponownym wystąpieniu do organu współdziałającego

 Na podstawie art. 61 § 4 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), w związku z art. 74 ust 3 i 3f , w związku z art. 64  ust. 1, 2 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1094 ze zm.) w związku z prowadzonym postepowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji Bio-LNG wraz z niezbędną infrastrukturą  techniczną i elementami zagospodarowania terenu w Łaszczynie, gm. Rawicz, dz. o nr ewid. 16, 17, 312/1, 312/2, 313/2, 314, obręb Łaszczyn, gm. Rawicz 

                                                                   Burmistrz Gminy 
                                                                          Rawicz 
                                                                   z a w i a d a m i a 

 strony postępowania o ponownym wystąpieniu Burmistrza  Gminy Rawicz  do organu współdziałającego o  wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia i ewentualnego zakresu  raportu, w związku z otrzymanym pismem od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w  Poznaniu o doprecyzowanie wniosku Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 15.03.2024 roku
          W związku z powyższym, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, w godzinach urzędowania, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. 
          Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust.3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 KPA – zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rawiczu  bip.rawicz.pl, na tablicy siedzibie Urzędu Miejskiego w Rawiczu oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa  Łaszczyn oraz sołectw Żylice i Izbice.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu  04.04.2024 roku.

 

                                                                                  Z up. Burmistrza

                                                                               (-) Małgorzata Łakomy
 
                                                                                Naczelnik Wydziału 

                                                                       Strategii, Planowania i Rozwoju 

                                                               Urząd Miejski Gminy Rawicz
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, tel. (65) 616 49 80, fax. (65) 546 41 67
                                                              umg@rawicz.eu | www.rawicz.pl
Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy Rawicz mający siedzibę w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnych obowiązków Administratora danych oraz wykonania zobowiązań umownych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 i art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Mają Państwo w szczególności prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a w przypadku pozyskiwania danych na podstawie zgody, prawo do żądania ich usunięcia, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iod@rawicz.eu. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie: www.rodo.rawicz.pl.

 

Powiadom znajomego