W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie Nr 9/22/2023 do stron postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie

SPIR.6220.22.2023.KG                                                        Rawicz, dn.05.04.2024 roku

 
                                            O B W I E S Z C Z E N I E   NR 9/22/2023
                       do stron postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie

 
Na podstawie art. 10 § 1, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U z 2023, poz. 775 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 i 3f  ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko (ooś) (Dz.U z 2023 roku, poz. 1094 z późn. zm), w związku z prowadzonym postepowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji Bio-LNG wraz z niezbędną infrastrukturą  techniczną i elementami zagospodarowania terenu w Łaszczynie, gm. Rawicz, dz. o nr ewid. 16, 17, 312/1, 312/2, 313/2, 314, obręb Łaszczyn, gm. Rawicz 

                                                               Burmistrz Gminy 
                                                                      Rawicz 
                                                                   zawiadamia

strony postępowania o nierozpatrzeniu  prowadzonego postępowania w terminie.
Nowy termin rozpatrzenia sprawy ustala się do 30 kwietnia 2024 r.
Zmiana terminu spowodowana jest faktem, że Burmistrz Gminy Rawicz pismem z dnia  28.03.2024 roku został poinformowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu  o doprecyzowanie wniosku w  sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
            W związku z powyższym, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, w godzinach urzędowania, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. 
           Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust.3 pkt 1 ustawy ooś oraz art. 49 KPA – zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rawiczu  bip.rawicz.pl, na tablicy siedzibie Urzędu Miejskiego w Rawiczu oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Łaszczyn, Żylice i Izbice


Niniejsze obwieszczenie opublikowano  w BIP  w dniu  05.04.2024 roku.

 

                                                                                    Z up. Burmistrza

                                                                                (-) Małgorzata Łakomy

                                                                                  Naczelnik Wydziału 
                                                                        Strategii, Planowania i Rozwoju

 

                                                     Urząd Miejski Gminy Rawicz
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, tel. (65) 616 49 80, fax. (65) 546 41 67
                                                   umg@rawicz.eu | www.rawicz.pl
Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy Rawicz mający siedzibę w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz. Pani/a dane osobowe będną przetwarzane w celu realizacji prawnych obowiązków Administratora danych oraz wykonania zobowiązań umownych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 i art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Mają Państwo w szczególności prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a w przypadku pozyskiwania danych na podstawie zgody, prawo do żądania ich usunięcia, a  także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. W sprawach dotyczących przetywarzania danych osobowych możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iod@rawicz.eu. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie: www.rodo.rawicz.pl. 

 

Powiadom znajomego