W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

IR.6733.51.2017.BW

    Rawicz, dnia  14.07.2017r

IR.6733.51.2017.BW

O B WIE S Z C Z E N I E

                 Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz.U. 2017.1073  )oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst Dz.U. 2016.23 ze zm.)

zawiadamiam,

że  na wniosek  Gminy Rawicz została wydana w dniu 14.07.2017r decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na

budowie oświetlenia ulicznego we wsi Szymanowo – zakres II.

Inwestycja planowana na częściach działek o nr ewid. 663/6 i 787 oraz na działce o nr ewid. 662/5 obręb Szymanowo.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zainteresowani mogą zapoznać się  z przedmiotową decyzją w Wydziale Inwestycji i Rozwoju tutejszego Urzędu (pok. 119 I piętro) .

Od decyzji służy stronom tego postępowania prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rawicz.

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Załączniki

Powiadom znajomego