W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie IR.6733.74.2017.AW

Rawicz, dnia  18.09.2017r

IR.6733.74.2017.AW

O B WIE S Z C Z E N I E

                 Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz.U.z 2017r., poz.1073 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst Dz.U. z  2016r., poz. 23 ze zm.)

zawiadamiam,

że dla   ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań w imieniu której występuje Pan Krzysztof Łysikowski została wydana w dniu 18.09.2017r.,decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na :

budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4k V” na działkach nr ewid.
 obręb Sierakowo: 304/29, 304/30, 304/31, 304/32, 304/33, 304/45, 304/46, 302/5, 302/6, 302/7, 304/48, 304/47, 304/49, 304/37, 304/36, 304/35, 304/34, 304/38, 304/39, 304/40, 304/50, 304/51, 302/8, 302/9, 304/57, 304/41, 304/42, 304/52, 304/53, 304/54, 302/10, 302/11, 304/55, 304/43, 304/56, 306/5;

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zainteresowani mogą zapoznać się  z przedmiotową decyzją w Wydziale Inwestycji i Rozwoju tutejszego Urzędu (pok. 119 I piętro) .

Od decyzji służy stronom tego postępowania prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rawicz.

Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Powiadom znajomego