W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie IR.6733.95.2017.AW

Rawicz, dnia  04.12.2017r
IR.6733.95.2017.AW
O B WIE S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz.U.z 2017r., poz.1073 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst Dz.U. z  2017r., poz. 1257)
zawiadamiam,
że na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań w imieniu której działa Pan Krzysztof Łysikowski , ul.Sarnowska1, 63-900 Rawicz.
została wydana w dniu 04.12.2017r., decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:
budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN0,4k V
Inwestycja planowana jest w miejscowości Dębno Polskie  na  działce o nr ewid: 25/19 oraz na części działek o nr ewid:  25/4, 22/8, 22/10, 22/12, 1094 obręb Dębno Polskie.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zainteresowani mogą zapoznać się  z przedmiotową decyzją w Wydziale Inwestycji i Rozwoju tutejszego Urzędu (pok. 119 I piętro) .
Od decyzji służy stronom tego postępowania prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rawicz.
Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Powiadom znajomego