W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie IR.6733.109.2017.MR

Rawicz, dnia  05.01.2018r.

IR.6733.109.2017.MR

O B WIE S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz.U.  z 2017r., poz. 1073 ze zm.) oraz  art. 10 §1 i  art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity - Dz.U. z 2017r.,  poz. 1257)

zawiadamiam

że  w dniu 8 listopada 2017r zostało wszczęte postępowanie administracyjne  na wniosek Pana Marcina Gilewskiego działającego w imieniu Gminy Rawicz na podstawie posiadanego pełnomocnictwa do wystąpienia o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w ramach zadania polegającego na  budowie „Systemu monitoringu wizyjnego miasta Rawicza”.
W dniu 29 listopada 2017r Burmistrz Gminy Rawicz działając na podstawie przepisu art. 101 § 1 Kodeksu Cywilnego oraz występując w imieniu Gminy Rawicz odwołał Panu Marcinowi Gilewskiemu udzielone pełnomocnictwo a następnie w dniu 21 grudnia 2017r wycofał złożony wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego i wniósł o umorzenie postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej na budowie sieci kablowej nN  na działce nr 2893/12 położonej w Rawiczu u zbiegu ulic: Poznańskiej i Przyjmy Przyjemskiego - Rondo Biały Orzeł.
W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a.,  do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się  w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz (pok. 119, I piętro – Zespół Planowania Przestrzennego),  w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek od godz. 8ºº do 16ºº,  w pozostałe dni od godz. 7ºº do 15ºº,  w terminie do dnia 22 lutego 2018r.
Po tym terminie zostanie wydana decyzja umarzająca postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Informuję, że obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.

                                                                                                 Z up. BURMISTRZA
                                                                                              Celina Pilżys - Kosmatka
                                                                                                    Naczelnik Wydziału
                                                                                                            Inwestycji i Rozwoju

Powiadom znajomego