W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie IR.6220.6.2017.KG

Rawicz, dnia 28.06.2017r.

IR.6220.6.2017.KG

O B W I E S Z C Z E N I E

            Działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.),w związku z art. 63 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm. ) zawiadamiam, że w dniu 22.06.2017 r. zostało wydane postanowienie znak: IR.6220.6.2017.KG, zawieszające postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Zakładu uboju trzody chlewnej wraz z rozbiorem wieprzowiny położony w m. Sierakowo, gmina Rawicz na dz. o nr ewid. gruntu: obręb Sierakowo Pn I: 31, 36/2, 38/5, 38/8, 32/23, 36/3, 32/24, 502, 30, 35, 36/1, 459, 460, 38/4, 11/10, 14/2, 14/9, 34/6, 32/59, 32/25, 32/40, 32/55, 14/3, 470, 29/2, 29/1, 38/3, 38/2, 461, 29/5, 457, 458, 466/2, 32/33, 32/43, 32/58, 32/46, 32/49, 32/52, 32/53, 32/54, 32/56, 13/3, 13/4, 14/6, 14/7, 11/6, 11/7, 11/8, 464, 465, 32/57, 468, 463, 462, 14/8, 32/36, 34/4, 466/1, 456, 454, 455, 17/1, 16, 506/1, 506/2, 506/3, 506/4, 506/5, 506/6, 506/7, 506/8, 506/9, 506/10, 36/4, 39/2, 499/1, 23/9, 23/10, 23/11, 39/3, 23/4, 10, 469, 499/2, 23/8, 38/7 obręb Sierakowo Pn II: 99, 94/2, 95/2, 100/2, 101, 104/4, 94/1, 95/1, 94/4, 95/4, 97, 94/3, 95/3, 93, 103/5, 96,  98/2, 100/1, 98/1, 431, 430, 92/2, 92/1, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Na wydane postanowienie stronom postępowania  nie przysługuje zażalenie

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  www.rawicz.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rawiczu i tablicach sołectwa Sierakowo.

            Z treścią w/w postanowienia można zapoznać się w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, pok. 118, w godzinach urzędowania:

·        poniedziałki  od 8.00 -16.00

·        wtorki-piątki od 7.00- 15.00
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Załączniki

img315.pdf pdf, 492 kB

Powiadom znajomego